De dienstverlening van gemeente De Fryske Marren blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel zijn er vanwege het coronavirus aanpassingen.

Dienstverlening gemeentehuis en servicepunten

Dienstverlening gaat door; houd rekening met maatregelen

Het gemeentehuis in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer zijn geopend volgens de reguliere openingstijden. Wij vragen u om alleen naar het gemeentehuis te komen als dat echt noodzakelijk is. Blijf in elk geval thuis als u de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Draag een mondkapje in publieke ruimtes

Draag een mondkapje als u naar het gemeentehuis of één van de servicepunten komt. Dit geldt ook voor de publieke binnenruimtes van de sporthallen, gymzalen en dorpshuizen in onze gemeente.

Openingstijden gemeentehuis en servicepunten

Het gemeentehuis in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer zijn geopend volgens de reguliere openingstijden. Houd bij uw bezoek gepaste afstand (1,5 meter). De balies zijn voorzien van transparante schermen en een wachtlijn op de vloer.  

Wij vragen u om alleen naar het gemeentehuis te komen als dat echt noodzakelijk is. Blijf in elk geval thuis als u de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Informatiebalie voor bestemmingsplannen en vergunningsvrij bouwen

In verband met de aangescherpte maatregelen op 29 september 2020 is de informatiebalie voor onder andere bestemmingsplannen en vergunningsvrij bouwen voorlopig gesloten.

Inzage gemeentelijk archief

Vanwege het coronavirus is het tijdelijk niet mogelijk om gemeentelijke archiefstukken in te zien op het gemeentehuis in Joure. Wij sturen u de aangevraagde informatie daarom digitaal.

Mondkapjes verplicht vanaf dinsdag 1 december 2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplicht. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Waar moet je een mondkapje dragen?

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimtes zijn:

 • Winkels
 • Musea
 • Benzinestations
 • Restaurants
 • Cafés
 • Theaters
 • Concertzalen

Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Het dragen van een mondkapje in het onderwijs

Als leerlingen, studenten, leraren en ander personeel zich door het schoolgebouw bewegen moeten zij een mondkapje. Dit geldt voor in het:

 • Voortgezet onderwijs
 • Voorgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger onderwijs

Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de 1,5 meter maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

Ministeriële regeling

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministeriële regeling, die door de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd, tegelijk met de ministeriële regeling met de maatregelen die in de huidige noodverordening staan. Op basis van de tijdelijke coronawet heeft het Parlement zeven dagen om zich over deze regelingen te buigen. De regelingen, en dus ook de mondkapplicht, gelden in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.

Afvalinzameling en milieuterreinen

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door: uw containers worden volgens de normale planning geleegd (zie de afvalkalender). Dit geldt ook voor de oud papierroutes van de gemeente (container met blauwe deksel).

Papierinzameling door verenigingen en stichtingen

Scholen en vereniging kunnen hun routes ook weer oppakken, als ze dat willen. Een aantal scholen en verenigingen blijft eerst nog doorgaan op de tijdelijke manier, dus let vooral op de eigen informatievoorziening vanuit de school/vereniging zelf over de startdatum om de routes weer te gaan rijden.

Openingstijden milieuterreinen

De milieuterreinen in Joure en Lemmer zijn tijdelijk vanaf 10.00 uur open (de sluitingstijd blijft 16.00 uur). We merken dat het druk is op de milieuterreinen. Daarom zijn de openingstijden verruimd, zodat we de veiligheid van inwoners en medewerkers beter kunnen waarborgen. Daarnaast blijft ons verzoek: kan uw bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Vanwege het coronavirus zijn er extra maatregelen genomen:

 • we laten op de milieustraat per keer maximaal 5 auto’s toe in Joure en Lemmer en maximaal 3 auto’s in Balk (max. 2 personen per auto), waarbij kinderen verplicht in de auto blijven;
 • we vragen u om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden (van bezoekers en medewerkers van de milieustraat);
 • door thuis alvast zoveel mogelijk afval te scheiden kunnen we de doorstroming op de milieustraat bevorderen.

Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties geldt dat wij vooralsnog de onderstaande regels hanteren:

 • De kosteloze huwelijken en partnerregistraties worden voltrokken in de trouwzaal van het gemeentehuis in Joure. Hierbij mogen maximaal 5 personen aanwezig zijn (inclusief ambtenaar, partners en getuigen).
 • Bij verkorte ceremonies in de trouwzalen van Balk, Joure en Lemmer mogen maximaal 25 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel.
 • Bij (normale) voltrekkingen in de trouwzalen van Balk, Joure en Lemmer mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel.
 • Bij externe voltrekkingen gelden de volgende voorwaarden:
  • Er mogen maximaal 50 personen, mits de ruimte dit toelaat, aanwezig zijn.
  • De locatie moet voldoen aan de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter tussen alle aanwezigen.
  • De locatie moet voldoen aan alle hygiëne maatregelen van de RIVM-richtlijnen.
  • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de voorwaarden ligt bij de ondernemer.
 • Voltrekkingen thuis zijn niet mogelijk.

Voor de receptie of feestelijkheden na afloop van de huwelijksvoltrekking bij een eet- en drinkgelegenheid gelden de regels voor de horeca.

Let op: alles onder voorbehoud van eventuele beperkingen of maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het team klantencontact centrum (inwoners) via telefoonnummer 14 05 14.