Denk mee over de invulling van Driehoek Joure Zuid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 juni 2023

De A7 bij Joure is verlegd en de oude geluidswal is grotendeels opgeruimd. Daardoor zijn er mogelijkheden om een groot, onbebouwd gebied direct grenzend aan de rand van Joure, in te vullen. Dit gebied – tussen de Parallelwei, de Haulstersingel en de A6 – noemen we de ‘Driehoek Joure Zuid’. Door het vestigen van een voorkeursrecht heeft de gemeente het recht van eerste koop. Heeft u ideeën of voorstellen voor de invulling van de Driehoek Joure Zuid? Laat ze dan nu al achter op het digitale prikbord via defryskemarren.nl/driehoekjourezuid.

“Hjir leit in prachtige mooglikheid om te sjen yn hoefier it gebiet in bydrage leverje kin oan de langetermyn-doelstellings en de opjeften wêr ús gemeente foar stiet. Sa lizze der kânsen op it mêd fan de wenningkrisis, herstel bioferskaat, duorsumens, klimaatadaptaasje en leefberens foar De Jouwer en omjouwing. Ynwenners, ûndernimmers en ferieningen wurde útnûge om mei te tinken yn dizze kânsen en opjeften”, aldus wethâlder Chris van Hes.

Participatie in drie stappen

In de eerste fase van de planvorming wordt een breed opgezet participatietraject doorlopen. Hierdoor worden de wensen, kansen, ideeën en zorgen bij inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de grondeigenaren inzichtelijk. Participatie vindt plaats in drie stappen:

  1. Digitaal prikbord. Wilt u ideeën of suggesties noemen? Ga dan naar ons digitale prikbord en kies de onderwerpen waar u iets over wilt zeggen of vragen.
  2. Online bijeenkomst. Op dinsdag 11 juli organiseren we een online bijeenkomst over het verdere proces en het gebruik van het prikbord. Deze bijeenkomst wordt op de projectpagina ‘Driehoek Joure Zuid’ aangekondigd. U kunt ook van tevoren vragen stellen.
  3. Schetssessies. Na de zomer willen we met belanghebbenden in groepen schetssessies houden om de basis voor scenario’s te leggen. Vanaf september vindt u meer informatie over deze sessies en de mogelijkheid voor aanmelding.

Meer informatie vindt u op de projectpagina ‘Driehoek Joure Zuid’.

Het laatste nieuws