Extra verkeersmaatregelen vanwege afsluiting A7

16 januari 2023

Om de fietsoversteek op de Aldewei met de kruising Bloksleat veiliger te maken is vandaag een verkeerslichteninstallatie met drukknop geplaatst door Rijkswaterstaat. Op die manier kunnen fietsers veilig de weg oversteken.

Maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur

Daarnaast wordt binnenkort voor het hele tracé Joure-Sneek – voor zover dat nog niet het geval is – de maximumsnelheid teruggebracht van 80 naar 60 kilometer per uur, met uitzondering van locaties waar aanvullende verkeersmaatregelen gelden. Zoals bij de verkeerslichteninstallaties – ter hoogte van de Pontdyk en bij de kruising Bloksleat – en bij de brug bij Uitwellingerga. Op de hele parallelweg van Joure naar Sneek is daarnaast al een inhaalverbod van kracht.

Het laatste nieuws