Programma IJsselmeerkust klaar voor inspraak

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 november 2023

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, het college van burgemeester en wethouders van gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben het concept uitvoeringsprogramma voor de Friese IJsselmeerkust vrijgegeven voor communicatie. Dat betekent dat het programma binnenkort kan worden teruggekoppeld aan de mienskip.

De komende jaren gebeurt er veel in het Friese IJssel­meergebied. Met het concept uitvoe­ringsprogramma laten de samenwerkende organisaties zien welke initiatieven ze richting 2027 bij elkaar kunnen brengen. Het programma bestaat uit voorbereidende acties en verkenningen, lopende projecten en nieuwe initiatieven die met inbreng van de mienskip tot stand zijn gekomen.

Participatieavonden

Begin 2024 vinden er vier participatieavonden plaats in het IJsselmeergebied. Meer informatie hierover volgt binnenkort op www.frieseijsselmeerkust.frl. De avonden zijn een vervolg op de eerder georganiseerde bijeenkomsten voor belanghebbenden en andere belangstellenden om tot een concept uitvoeringsprogramma te komen. Dat programma ligt er nu en wordt begin volgend jaar teruggekoppeld om te kijken of het inderdaad aansluit bij de wensen en behoeften voor de IJsselmeerkust.

Het concept uitvoeringsprogramma kunt u vinden op de website van Provinsje Fryslân

Het laatste nieuws