Standpunt college De Fryske Marren t.a.v. boeren

1 juli 2022

Maandagavond kwamen zo’n 100 boeren naar het gemeentehuis in Joure om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Veenstra heeft de boeren ontvangen en gaat maandag met een afvaardiging in gesprek. De Fryske Marren is een groene gemeente waarin de landbouw een zeer belangrijke sector is. Niet alleen economisch, maar ook als onderdeel van de lokale gemeenschap. Het college koestert die rol van de landbouw maar vindt ook dat we de ogen niet kunnen sluiten voor het klimaat- en natuurprobleem.

Veenstra begrijpt de frustratie van de boeren en waarom ze actievoeren: “De boeren voelen zich aangevallen en in hun bestaansrecht aangetast. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je dan niet stil kan blijven zitten en ook geen afwachtende houding aanneemt. Wel vind ik het belangrijk dat we hoe dan ook in gesprek blijven met elkaar en dat we respect houden voor elkaars mening. Acties waarbij de wet wordt overtreden helpen hier niet bij. Laten we gevaarlijke situaties voorkomen.”

Het college vindt dat er oog moet zijn voor de positieve kanten die moderne veeteelt- en landbouwbedrijven tegenwoordig aan de dag leggen: “Er is nu  geen aandacht voor het natuur- en weidevogelbeheer waar heel veel boeren in onze provincie druk mee zijn. Ook in onze gemeente zijn veel boeren zich bewust van de toekomst en opgave die er ligt. Het lijkt er nu op dat door Den Haag alles over één kam wordt geschoren en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Bovendien is de problematiek groter dan alleen de landbouw. Laten we ook kijken naar andere sectoren die een bijdrage moeten leveren.”

Dinsdagmiddag vergaderde de Tweede kamer over de moties die waren ingediend tijdens het stikstofdebat vorige week en daarom zijn er ook vandaag weer meerdere protesten van boeren op verschillende plaatsen in ons land en worden er wegen geblokkeerd. Veenstra geeft aan in gesprek te willen met de provincie Fryslân over de plannen: “De provincie is uiteindelijk het overheidsorgaan dat de stikstofplannen van dit kabinet moet uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat wij als gemeente hierover overleg voeren en zo goed mogelijk, samen met de sector, hun standpunt naar voren brengen om ervoor te zorgen dat de landbouw perspectief wordt geboden.”

Het laatste nieuws