Veiligheidsenquête

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 september 2022

Onze gemeente hecht grote waarde aan de veiligheid van onze inwoners en daarom horen wij graag van u hoe u de veiligheid in De Fryske Marren ervaart.

Als gemeente geven wij sturing aan de lokale veiligheid door elke vier jaar een Integraal Zorg- en Veiligheidsplan te schrijven. In dit plan staan doelen op het gebied van veiligheid voor onze gemeente beschreven. Om dit plan te schrijven willen we uw beleving en mening meenemen. Op basis van de resultaten kunnen we zien wat we de afgelopen vier jaren hebben bereikt, maar ook wat eventueel beter kan. De uitkomsten van de enquête nemen we mee als input voor het nieuwe Integrale Zorg- en Veiligheidsplan De Fryske Marren. De conclusies worden in 2023 aan u gepresenteerd.

Wat vindt u belangrijk? Denk en doe mee en vul de vragenlijst in

Denk en doe mee en vul de online vragenlijst in! Het invullen van de enquête is anoniem en duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Invullen kan tot en met 25 september 2022.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 05 14 of ons contactformulier.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Het laatste nieuws