Iedere activiteit die door mensen wordt uitgevoerd heeft invloed op de leefomgeving. De ene keer is die invloed beperkt, maar er zijn ook activiteiten die een grotere invloed hebben op de leefomgeving. Die invloed kan ook ongunstig zijn voor mens, plant en dier die zich in die leefomgeving bevinden. Het gevolg is dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaat. Om de negatieve gevolgen van die ongunstige invloed voor mens, plant en dier zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, zijn voor vele activiteiten milieuregels opgesteld.