Wekelijks vergadert het college van burgemeester en wethouders. In die vergadering worden de adviezen uit de ambtelijke organisatie besproken. In elke vergadering wordt een besluitenlijst vastgesteld.