Besluiten college 1 oktober 2019

1. Vragen de heer S. Holtrop (CU) over de stikstofproblematiek n.a.v. een artikel in het Friesch Dagblad

Van: 1940184234 - VVH
Het college besluit: 1. in te stemmen met de inhoud van het raadsmemo.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark nabij Welleweg 6 inVegelinsoord

Van: 1940163601 - VVH
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning (OV 20190155) te verlenen.

3. Gedeeltelijke sluiting jachtwerf Nerushoek

Van: 19401778047 - VVH
De burgemeester besluit de volgende panden aan de Buorren 8a/8b te Terherne op grond van artikel 13b van de Opiumwet ten dele tijdelijk te sluiten voor een periode van 6 maanden:

  • De woning (Buorren 8a).
  • De loods.
  • De schuur.
  • De zeecontainer.
  • Het zuidelijke schiphuis gedeeltelijk.