Besluiten college 10 juli 2018

Dit item is verlopen op 23-07-2019.

1. Jaarstukken 2017 stichting Bibliotheken Mar en Fean

Van: 1940120707 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van stichting Bibliotheken Mar en Fean.

2. Beleidsregels 'Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2018'

Van: 1940127460 - samenleving

Het college besluit:

  1. de beleidsregels ‘Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2018’ vast te stellen;
  2. de beleidsregels ‘Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2018’ inwerking te laten treden op de eerste dag na publicatie;
  3. dit besluit te publiceren via de website en www.overheid.nl.

3. Vaststellen bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder

Van: 1940105178 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. het bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Séfonsterpolder als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPBUI18SEFONSTERPD-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 25 juli 2018 locatie: Park Heremastate en Nutsbaan
Onderwerp : Boerebrulloft en Ballonfeesten
Wie : Voltallig college (gemeentesecretaris afwezig vanwege vakantie). Wethouder Durksz is aanwezig bij de Boerebrulloft, maar afwezig bij de ballonfeesten.