Besluiten college 11 september 2018

Dit item is verlopen op 20-09-2019.

1. Noodzaak eerder vervangen kunstgrasmat Oudehaske

Van: 1940132115 - ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. de vervanging van de voetbalkunstgrasmat van Oudehaske, in afwijking van de vastgestelde toekenning in de kadernota 2018, twee jaar naar voren te halen;
  2. de financiële gevolgen, als autonome ontwikkeling te verwerken in de kadernota 2019;
  3. de aanbesteding, vooruitlopend op de kadernota 2019, voor de vervanging van de kunstgrasmatten begin 2019 te starten.

2. Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo-ondersteuning 2020

Van: 1940136699 - samenleving
Het college besluit:

  1. het ontwikkeldocument inkoop Wmo 2020 vast te stellen;
  2. de raadscommissie samenleving over de inkoop Wmo 2020 te informeren.

3. Beleidsplannen en Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Fryslân

Van: 1940134484 - VVH
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de Beleidsplannen 2019 - 2022 en geen zienswijzen in te dienen;
  2. in te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en geen zienswijzen in te dienen.