Besluiten college 20 augustus 2019

1. Principeverzoek Rûchhústerwei 9 te Ruigahuizen

Van: 1940177471 – VVH
Het college besluit in principe geen medewerking te verlenen aan het voorgestelde plan en het principeverzoek te beantwoorden.