Besluiten college 22 mei 2018

Dit item is verlopen op 04-06-2019.

1. Integrale aanpak funderingsproblematiek

Van: 1940123103 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit ambtelijk te blijven participeren in de aanpak van funderingsproblematiek in veenweide gebieden en dit middels brief aan Provinsje Fryslân te melden.

2. Vaststellen wijzigingsbesluit Buitengebied Noord - Ecologische verbindingszone Easterskar

Van: 1940113886 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. het wijzigingsplan Buitengebied Ecologische verbindingszone Easterskar Gemeente De Fryske Marren met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BWRSH17EASTERSKAR-VA01 vast te stellen;
  2. op grond van het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Brief Buurtvereniging Lemmerweg te Sint Nicolaasga en overlast Sint Nykster Merke

Van: 194093511 - VVH
De burgemeester besluit:

  1. aan de organisatie van de Sint Nykster Merke nadere maatregelen voor het feest op de zaterdagavond op te leggen in de vorm van:
    • het organiseren van een aangepaste taxiroute;
    • het inrichten van een taxistandplaats;
  2. deze maatregelen voor 2018 als proef aan te gaan. Wanneer deze maatregelen het gewenste resultaat hebben deze structureel in de evenementenvergunning opnemen.