Besluiten college 25 februari 2020

1. Raadsmemo gemeentelijke investeringen en opbrengsten toerisme en recreatie

Van: 1940199994 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de inhoud van het raadsmemo vast te stellen.

2. Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren

Van: 1940200668 - samenleving
Het college besluit de gewijzigde subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren vast te stellen.