Besluiten college 25 september 2018

Dit item is verlopen op 04-10-2019.

1. Fragen FNP oer Frysk taalbelied yn relaasje ta parseberjocht oer Broek Zuid

Van: 1940138750 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit kennis te nemen van de raadsmemo.

2. Brug Lutsmond-Noord Balk

Van: 1940134837 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit, onder in dit advies genoemde voorwaarden, in te stemmen met de realisatie van een beweegbare brug, met een vaste doorvaarthoogte van 1,50 meter, in het Tsjamkedykje te Balk voor de waterzijdige ontsluiting van een nieuw te ontwikkelen recreatiepark “Lutsmond-Noord”.

3. Vervroegde afsluiting Kortestreek en deel Gedempte Gracht Lemmer in de zomermaanden

Van: 1940134972 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de Kortestreek en deel Gedempte Gracht Lemmer jaarlijks in de zomermaanden (juni t/m september) in de weekenden van zaterdag 12.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur af te sluiten, uitgezonderd (brom)fietsers. Een en ander overeenkomstig verkeersbesluit inclusief situatietekening.

4. Brief Oudheidkamer: subsidieaanvraag Hellinggelden voor ontwikkelen Museumplan

Van: 1940138553 - samenleving
Het college besluit de brief te beantwoorden conform concept brief.

5. Welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) nieuwbouw Burgemeester Krijgerplein

Van: 1940134375 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de welstandsontwikkelcriteria nieuwbouw Burgemeester Krijgerplein vast te stellen.

6. Vaststellen straatnamen Tramdijk Oost fase 2 te Lemmer

Van: 1940115725 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de namen Ipehôf en Boekebeamhôf in te trekken en de namen Ipestrjitte en Boekebeamstrjitte vast te stellen voor de straten die op de bij dit besluit behorende situatietekening zijn ingekleurd.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 14 oktober 2018, 13.00 uur
Locatie : Gehele dorp Terherne
Onderwerp : Kinderboekenweek Terherne
Wie : Wethouder D.L. Durksz

Datum : 6 oktober 2018, 13.00 uur
Locatie : Zalencentrum de Treemter te Balk
Onderwerp : 75-jarig jubileum Vogelwacht Balk
Wie : Wethouder D.L. Durksz

Datum : 5 oktober 2018, 16.00 uur
Locatie : Museum Joure
Onderwerp : Presentatie KLM huisje museum Joure
Wie : Burgemeester F. Veenstra, wethouder D.L. Durksz

Datum : 4 oktober 2018, 16.00 uur
Locatie : Gemeentewerf Zuid te Lemmer
Onderwerp : Opening nieuwe gemeentewerf Zuid
Wie : College

Datum : 3 oktober 2018, 15.00 uur
Locatie : Spanninga Joure
Onderwerp : 100 jaar Spanninga
Wie : Burgemeester F. Veenstra en wethouder F. Veltman

Datum : 2 oktober, 13.00 uur
Locatie : Zalencentrum St. Nicolaasga
Onderwerp : Internationale Dag van de Ouderen
Wie : Wethouder J. Boerland

Datum : 2 oktober, 11.00 uur
Locatie : Provinciehuis Fryslân, Leeuwarden
Onderwerp : Ondertekenen symbolisch de samenwerkingsovereenkomst ‘Grip op Grond’
Wie : Burgemeester F. Veenstra