Besluiten college 26 november 2019

1. Memo Dienstverlening via WhatsApp

Van: 1940191404 - publiekszaken
Het college besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen.

2. Onderzoek toekomst camping Lemmer

Van: 1940191784 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in te stemmen met het Plan van Aanpak Toekomst Gemeentelijke camping Lemmer;
  2. het Plan van Aanpak ter kennisneming aan de raad te brengen.

3. Onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie bij de GR Fryslân-West en de NV Empatec

Van: 1940192473 – samenleving
Het college besluit:

  1. in te stemmen met het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West om een onderzoek in te stellen zoals beschreven in memo;
  2. de raad te informeren conform raadsmemo na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 november 2019.