Besluiten college 5 juni 2018

Dit item is verlopen op 14-06-2019.

1. Financiering aanpak Personen met Verward Gedrag

Van: 1940120874 – M. Stapert - samenleving
Het college besluit:

  1. de kosten van aanpak Personen met Verward Gedrag voor 2018 te betalen uit het budget sociaal domein voor aanpak multiproblematiek fcl. 6671030;
  2. te accepteren dat daarmee dit budget in 2018 wordt overschreden;
  3. in de begroting 2019 een budget voor deze kosten vanaf 2019 voor te stellen;
  4. de raad via een memo over dit besluit te informeren.

2. Vaststellen straatnaam te Bantega

Van: 1940121387 – N. Goinga – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de naam Koepeinse vast te stellen voor de straat die op de bij dit besluit behorende situatietekening is ingekleurd.

3. Vaststellen bestemmingsplan Sintjohannesga Rotsterhaule 2017

Van: 1940102511 – G. Zaal – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. het bestemmingsplan Sintjohannesga Rotsterhaule 2017 als opgenomen in de bestanden set NL.IMRO.1940.BPSJO17STJOHROTSHL-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.