Besluiten college 6 en 14 augustus

Dit item is verlopen op 10-09-2019.

1. Verslag welstand 2017

Van: 1940133228 - VVH
Het college besluit het verslag over de welstandsadvisering over de periode van 01 januari 2017 tot 31 december 2017 aan de raad voor te leggen.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning op het perceel Gaestdyk 60a te Tjerkgaast

Van: 194082852/1940131485/1940134853 - VVH
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de ingediende zienswijze;
  2. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijze zoals verwoord in de Reactienota zienswijze Gaestdyk 60a te Tjerkgaast;
  3. de gemeenteraad voor te stellen om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

3. Vragen Burgerpartij over brief van Ouderplatform Leerlingenvervoer DFM

Van: 1940126520 - samenleving
Het college besluit in te stemmen met het raadsmemo en de daarin gegeven antwoorden aan de Burgerpartij.

4. Welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) hoofdbebouwing Burgemeester Krijgerplein

Van: 1940134375– ruimtelijke ontwikkeling

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de ontwerp-welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota) nieuwbouw Burgemeester Krijgerplein;
  2. de inspraakprocedure te starten voor de ontwerp-welstandsontwikkelcriteria.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 12 september 2018, 12.00 - 13.00 uur
Locatie : Voor gemeentehuis in Joure
Onderwerp : Dream Karavaan
Wie : Wethouders Boerland, Schouwerwou en Durksz

Datum : 14 september 2018, 16.00 uur
Locatie : Swimfun te Joure
Onderwerp : (Her)opening De Stiennen Flier
Wie : Wethouders Boerland, Schouwerwou en Durksz