Coalitieakkoord 2018-2022

Het coalitieakkoord 2018-2022 is de basis voor het uitdagend, stabiel en doelmatig besturen van gemeente De Fryske Marren voor de periode 2018-2022. Coalitiepartners CDA, FNP en VVD hebben in dit akkoord inhoudelijke uitgangspunten, doelstellingen en op beperkte schaal beoogde resultaten vastgelegd. De thema’s in dit akkoord zijn Minsken (Mensen), Wurk (Werk), Omjouwing (Omgeving) en Finânsjes & bestjoerlike fernijing (Financiën en bestuurlijke vernieuwing). Met ambitie gaan de partijen de uitdaging aan om de verbinding met de inwoners, bezoekers en werkenden in gemeente De Fryske Marren aan te halen en te versterken.

Te downloaden: