Durk Durksz

Foto van Durk Durksz

Durk Durksz is wethouder namens de FNP. Hij is na wethouder Boelsma de 5e locoburgemeester. Durk Durksz woont in Vegelinsoord.

Contact

Wilt u contact met wethouder Durksz? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Twitter

Wethouder Durksz is ook te volgen op Twitter via @durkdurksz.

Portefeuilles

Wethouder Durksz is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Gezondheid
 • Openbare ruimte
 • Openbare werken
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Riolering/afval
 • Taalbeleid
 • Kunst en cultuur
 • Internationale betrekkingen (coördinatie en contactpersoon Drolshagen)

Projecten:

 • Knooppunt Joure
 • Uitbreiding Lelystad Airport
 • Glasvezel

Contactwethouder

Als contactwethouder is Durk Durksz het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

 • Akmarijp
 • Goingarijp
 • Joure
 • Lemmer
 • Terherne
 • Terkaple

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult Durk Durksz de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Fryslân NV
 • Lid Stuurgroep knooppunt Joure
 • Voorzitter ijswegencentrale Skarsterlân
 • Lid stuurgroep Academische Werkplaats Transformatie Jeugdzorg Friesland
 • Lid  AB en DB Stichting Iepenwacht Fryslân
 • Lid Coöperatieve Vereniging Energie
 • Lid coöperatie Openbare Verlichting Fryslân
 • Lid bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Fryslân

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Onderzoeker Wageningen Livestock Research (bezoldigd)
 • Voorzitter: Stichting tot behoud Roodbont Fries Vee

De nevenfunctie met een * vervalt op korte termijn.