Durk Stoker

Afbeelding Durk Stoker

Durk Stoker is wethouder namens de FNP. Hij is na wethouder Veltman de 2e locoburgemeester. Durk Stoker woont in Koudum

Contact

Wilt u contact met wethouder Stoker? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Stoker is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Natuur en landschap
 • Water
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingsvisie
 • Dorp/stad/wijkbeleid (fysieke leefomgeving)
 • Verkeer en vervoer

Projecten:

 • Waterfront Balk
 • Rondweg Lemmer

Contactwethouder

Als contactwethouder is Durk Stoker bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

 • Bakhuizen
 • Balk
 • Elahuizen
 • Harich
 • Kolderwolde
 • Mirns
 • Nijemirdum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sloten
 • Sondel
 • Wijckel

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid AB bedrijvenpark A7
 • Lid AB Hûs en Hiem
 • Lid Provinciaal bestuurlijk overleg water
 • Lid stuurgroep N359