Frans Veltman

Foto van Frans Veltman

Frans Veltman is wethouder namens het CDA. Hij is bij afwezigheid van de burgemeester de 1e vervanger (locoburgemeester). Frans Veltman woont in Oudega.

Contact

Wilt u contact met wethouder Veltman? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Twitter

Wethouder Veltman is actief op Twitter onder de gebruikersnaam @FransVeltman.

Portefeuilles

Wethouder Veltman is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Landbouw
 • Gebiedsagenda / ambitie-document Friese IJsselmeerkust
 • Economische zaken/Europese Unie
 • Duurzaamheid / Klimaat (coördinerend)
 • Recreatie en toerisme

Projecten:

 • Lemmer Poort van Fryslân, inclusief Lemster Rien
 • Ontwikkeling IJsselmeerkust
 • Gaswinning
 • Lelylijn

Contactwethouder

Als contactwethouder is Frans Veltman bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen;

 • Boornzwaag
 • Broek
 • Dijken
 • Doniaga
 • Idskenhuizen
 • Langweer
 • Scharsterbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Snikzwaag
 • Teroele
 • Tjerkgaast

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid AB en DB bedrijvenpark A7
 • Lid Van der Wal-Tromp studiefonds
 • Lid BOF (Bestjoerlik Oerlis Feangreide)
 • Lid AB en DB De Marrekrite
 • Lid stuurgroep gebiedsagenda ZW-Fryslân
 • AB-lid FUMO
 • Lid Stuurgroep energieregio Fryslân
 • Lid VNG Commissie Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid cliëntenraad Radiotherapeutisch Instituut Friesland
 • Beherend Vennoot Windenergie De Krim CV (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Skûtsjeskippery