Fred Veenstra

Foto van Fred Veenstra

Fred Veenstra is de eerste kroonbenoemde burgemeester van onze gemeente. Hij is voorzitter van het college en de gemeenteraad. Hij woont in Goingarijp.

Contact

Wilt u contact met de burgemeester? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Twitter

De burgemeester is actief op Twitter onder de gebruikersnaam @VeenstraFred.

Weblog

De burgemeester schrijft wekelijks een weblog.

Portefeuilles

De burgemeester is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Algehele coördinatie
 • Bestuursorganen en bestuursondersteuning
 • Communicatie
 • Representatie
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Juridische zaken
 • Dienstverlening waaronder burgerzaken
 • (handhaving) Openbare orde en (integrale) veiligheid
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Evenementenbeleid

Projecten

 • Azc Balk (coördinatie / communicatie)
 • Visie De Fryske Marren (communicatie)

Nevenfuncties

De nevenfuncties van burgemeester Veenstra zijn:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter VFG
 • Lid agendacommissie Veiligheid, lid bestuurscommissie Veiligheid en lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid DB Veiligheidsregio
 • Lid Bestuursadviescommissie GHOR Veiligheidsberaad
 • Voorzitter IJswegencentrale Gaasterlân
 • Voorzitter KNRM Lemmer
 • Voorzitter Van der Walfonds *
 • Voorzitter Studiefonds Van der Wal-Tromp
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Mijl van Rijs
 • Lid AB en DB bedrijvenpark A7
 • Lid VNG Commissie Bestuur en Veiligheid

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort (bezoldigd)
 • Lid bestuur Frysk Akademy Fûns
 • Lid Commissie van Beroep voor de Examens PCVO Fryslân
 • Burgemeesterscontactpersoon Fryslân, CDA
 • Voorzitter Raad van Toezicht Tryater
 • Lid Comité van Aanbeveling van het jubileumboek van Organum Frisicum

De nevenfuncties met een * vervallen op korte termijn.

Digitaal formulier: