Fred Veenstra

Afbeelding Fred Veenstra

Fred Veenstra is de eerste kroonbenoemde burgemeester van onze gemeente. Hij is voorzitter van het college en de gemeenteraad. Hij woont in Goingarijp.

Contact

Wilt u contact met de burgemeester? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Twitter

De burgemeester is actief op Twitter onder de gebruikersnaam @VeenstraFred.

Weblog

De burgemeester schrijft wekelijks een weblog.

Portefeuilles

De burgemeester is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Algehele coördinatie
 • Bestuursorganen en bestuursondersteuning
 • Communicatie
 • Representatie
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Juridische zaken
 • Dienstverlening waaronder burgerzaken
 • (handhaving) Openbare orde en (integrale) veiligheid
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Evenementenbeleid
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Projecten

 • Azc Balk (coördinatie / communicatie)
 • Visie De Fryske Marren (communicatie)

Nevenfuncties

De nevenfuncties van burgemeester Veenstra zijn:

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter VFG
 • Lid agendacommissie Veiligheid, lid bestuurscommissie Veiligheid en lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid DB Veiligheidsregio
 • Lid Bestuursadviescommissie GHOR Veiligheidsberaad
 • Voorzitter IJswegencentrale Gaasterlân
 • Voorzitter KNRM Lemmer
 • Voorzitter Van der Walfonds *
 • Voorzitter Studiefonds Van der Wal-Tromp
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Mijl van Rijs
 • Lid AB en DB bedrijvenpark A7
 • Lid VNG Commissie Bestuur en Veiligheid

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort (bezoldigd)
 • Lid bestuur Frysk Akademy Fûns
 • Lid Commissie van Beroep voor de Examens PCVO Fryslân
 • Burgemeesterscontactpersoon Fryslân, CDA
 • Voorzitter Raad van Toezicht Tryater
 • Lid Comité van Aanbeveling van het jubileumboek van Organum Frisicum

De nevenfuncties met een * vervallen op korte termijn.

Digitaal formulier: