Irona Groeneveld

Irona Groeneveld is wethouder namens GroenLinks.

Contact

Wilt u contact met wethouder Groeneveld? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Groeneveld is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

  • Welzijn (w.o. inclusiviteit)
  • Coördinatie dorpenbeleid
  • Afval / riolering
  • Handhaving (coördinerend p.h. illegale bewoning recreatieparken)
  • Milieu (FUMO)
  • Beheer openbare ruimte
  • Verkeer en vervoer

Projecten:

  • Knooppunt Joure
  • Toekomstperspectief gemeentecamping Lemmer