Jos Boerland

Afbeelding Jos Boerland

Jos Boerland is wethouder namens de VVD. Hij is na wethouder Veltman de 2e locoburgemeester. Jos Boerland woont in Joure.

Contact

Wilt u contact met wethouder Boerland? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Boerland is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

  • Financiën / Grondzaken
  • Digitale dienstverlening en Informatisering
  • Sport
  • Volkshuisvesting
  • Internationale betrekkingen
  • Wmo (zorg)

Projecten:

  • Glasvezel

Contactwethouder

Als contactwethouder is Jos Boerland het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

  • Haskerhorne
  • Joure-Wyldehoarne
  • Nijehaske
  • Oldeouwer
  • Oudehaske
  • Ouwsterhaule
  • Ouwsternijega
  • Rohel
  • Rotsterhaule
  • Rotstergaast
  • Rottum
  • Sintjohannesga
  • Vegelinsoord

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid AB bedrijvenpark A7
  • Ambassadeur aangepaste sporten Sport Fryslân
  • Lid aandeelhoudersvergadering Enexis Holding NV
  • Lid aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse Gemeenten

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

2005-heden       CEO/Managing Director Skarster Music Investment te Joure (bezoldigd)
2008-heden       Voorzitter Frysk Klassiek Festival
2010-heden       Bestuurder Stichting Medienzis (in opheffing)
2015-heden       Lid raad van toezicht “Musica Leoverdia”