Luciënne Boelsma

Lucienne Boelsma

Luciënne Boelsma is wethouder namens het CDA. Zij is na wethouder Boerland de 3e locoburgemeester en woont in Idskenhuizen.

Contact

Wilt u contact met wethouder Boelsma? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Boelsma is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Participatiebeleid
 • Inburgering
 • Sociale zaken (coördinerende portefeuille sociaal domein)
 • Integratie
 • Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang
 • Personeelsbeleid, inclusief huisvesting bestuur en organisatie
 • Verkeer en Vervoer
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Gezondheid

Projecten

 • Knooppunt Joure
 • Uitbreiding Lelystad Airport

Contactwethouder

Als contactwethouder is Luciënne Boelsma het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

 • Bantega
 • Delfstrahuizen
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Eesterga
 • Follega
 • Oosterzee
 • Oosterzee Buren