Roel de Jong

Roel de Jong is wethouder namens de PvdA.

Contact

Wilt u contact met wethouder De Jong? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder De Jong is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

  • Natuur / Landschap / Water (veenweidegebied)
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Jeugd
  • Kunst en Cultuur
  • Monumenten / Erfgoed / Gemeentelijke gebouwen

Projecten:

  • Invoering Omgevingswet
  • Centrumvoorzieningen Balk / Havenkwartier Balk
  • Huisvesting culturele verenigingen Joure
  • Zandwinning IJsselmeer (RvS)
  • Beleid jeugdketen