Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid. In de huidige gemeenteraad van De Fryske Marren zijn 31 zetels verdeeld over negen fracties. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen door de inwoners.

Eigen website gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website, bereikbaar via www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Hier vindt u meer informatie over de taak en de samenstelling van de gemeenteraad en de raadscommissies van De Fryske Marren. Ook vindt u er de vergaderagenda’s met vergaderstukken en verslagen.
 

Ga naar de website van de gemeenteraad