Inwonerspanel

We vinden de mening en ideeën van inwoners belangrijk. We willen u dan ook graag betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente. Met een inwonerspanel kunnen we in een vroeg stadium meningen peilen en kennis verzamelen over actuele onderwerpen. Zo kunnen we problemen gerichter aanpakken, beleid beter vormgeven en u daarmee van dienst zijn!

Doet u mee?

We nodigen inwoners van De Fryske Marren (van 16 jaar en ouder) van harte uit om deel te nemen aan het inwonerspanel. Als u meedoet aan het panel ontvangt u een paar keer per jaar een korte vragenlijst over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: het contact tussen inwoner en gemeente, de kwaliteit van onze dienstverlening, plannen in uw omgeving, afvalinzameling, etc.

De onderzoeken van het inwonerspanel worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Duo Marketresearch.

Aanmelden

Wilt u meedoen? Graag! Dit kan als u inwoner bent van onze gemeente, 16 jaar of ouder bent en beschikt over e-mail. Aanmelden kan het hele jaar door. U kunt zich aanmelden voor het inwonerspanel van De Fryske Marren door een mail te sturen naar inwonerspaneldefryskemarren@duomarketresearch.nl. U ontvangt dan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het systeem van DUO Market Research.