Privacy

Gemeente De Fryske Marren hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe gemeente De Fryske Marren omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Bescherming persoonsgegevens

Gemeente De Fryske Marren verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

 • Register van verwerkingen

  In het register van verwerkingen kunt u zien waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken.

 • Datalek melden

  Gemeente De Fryske Marren neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u.

 • Privacystatement

  Wilt u weten hoe gemeente De Fryske Marren omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en privacy? In het privacystatement staat hoe we dat doen.

 • Inzage verwerking persoonsgegevens

  U heeft recht op inzage op uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u de gemeente mag vragen om uw gegevens te bekijken of op te vragen. Bij gemeente De Fryske Marren kunt u dit zowel digitaal als op papier aanvragen.