Vlag, wapen, logo & hymne

Vlag

Vlag

De gemeenteraad mag zelf een vlag vaststellen. Dit heeft de raad in de vergadering van 17 december 2014 gedaan. De kleuren blauw (azuur) en geel (goud) zijn een eigen vertaling van het gemeentewapen, evenals de rode haas. Het is gebruikelijk dat het goud van het wapen in een vlag naar geel wordt vertaald.

Heraldische omschrijving van de vlag: ‘drie horizontale banen, wit, geel en azuur, waarvan de hoogten zich verhouden als 2 : 1 : 2. In de witte baan een springende haas van keel, springend richting hijszijde, waarvan het midden op één derde vanaf de hijszijde in de witte baan is geplaatst’. 

Symbolisch staan de horizontale banen voor de weidsheid en openheid van het gebied. Het blauw staat voor het water van de meren, het geel voor de zandhoogten en het wit voor de weidse luchten. De haas springt als symbool van vrijheid door dit fraaie landschap.

Wapen

Wapen

Het wapen is een ontwerp van de Hoge Raad van Adel en bij koninklijk besluit aan onze gemeente toegewezen. De elementen (de haas en de rijksappel) en kleuren (rood, goud en blauw) uit het wapen zijn terug te voeren op de wapens van de drie voormalige gemeenten die per 1 januari 2014 in De Friese Meren zijn opgegaan. De bovenste en onderste helft van het wapen zijn met een golvende lijn gescheiden, symbool voor het waterrijke karakter van de gemeente.

De officiële omschrijving van het wapen is: ‘golvend doorsneden; I in goud een springende haas van keel; II in azuur een rijksappel van goud. Het schild bedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels’ (keel is rood, azuur is blauw).

Logo

Logo

De gemeente gebruikt  (naast het wapen en de heraldische vlag) een logo. Dit is het ‘bedrijfslogo’ van de organisatie. Het organisatie-logo wordt alleen door organisatie gevoerd (zowel bestuurlijk als ambtelijk).

Het wapen en de vlag staan daarentegen voor het gebied en kunnen ook door anderen (inwoners, organisaties, bedrijven) dan de gemeentelijke overheid zelf worden gebruikt, als teken van hun relatie met dit gebied. Zo zou u desgewenst bijvoorbeeld kunnen vlaggen met de gemeentevlag.

Hymne

Gemeente De Friese Meren ontving in het voorjaar van 2014 van twee lokale musici - Jos Boerland en Jan Vermaning - een eerste couplet en de melodie voor een eigen volkslied, een ‘hymne’. Burgemeester Arie Aalberts riep vervolgens de inwoners van De Friese Meren op om mee te schrijven aan de ‘hymne foar De Fryske Marren’. De opdracht was om een aanvullend couplet te schrijven, dat aansloot op het eerste couplet over ‘It lân dêr’t ik grutsk op bin, fan wetter, bosk en greide’.

Tekst van de hymne

Het eerste couplet is geschreven door Jos Boerland en Jan Vermaning. Het tweede en derde couplet zijn geschreven door Sieger Bijsterveld uit Joure.

Frysk Nederlands

It is it lân dêr't ik grutsk op bin,
fan wetter bosk en greide.
It binn' ús eigen Fryske Marren,
it lân fan myn hert.
It is it plakje yn ús Fryslân,
it binn' De Fryske Marren!

It is it folk dêr't ik grutsk op bin,
de frjemden en de freonen,
bewenners fan De Fryske Marren,
it folk fan myn hert.
It binn' de minsken fan ús Fryslân,
en fan De Fryske Marren.

Bewenners fan De Fryske Marren,
it folk fan myn hert.
It is it plakje yn ús Fryslân,
it binn' De Fryske Marren.

Het is het land waar ik trots op ben,
van water, bos en weide.
Het zijn onz’ eigen Friese Meren,
het land van mijn hart.
Het is het plekje in ons Friesland,
het zijn De Friese Meren!

Het is het volk waar ik trots op ben,
de vreemden en de vrienden,
die wonen in De Fryske Marren,
dat is ’t volk van mijn hart.
Het zijn de mensen van ons Friesland,
en van De Fryske Marren.

Inwoners van De Fryske Marren,
het volk van mijn hart.
Het is het plekje in ons Friesland,
het zijn De Fryske Marren.