Weblog burgemeester

"Ik ben gewend om iedere week een weblog bij te houden. Vaak gaat het over een onderwerp dat die week in de gemeenteraad of het college van B&W aan de orde is geweest. Of bijvoorbeeld over iets dat ik heb gedaan of waarbij ik aanwezig was. En dat doe ik vooral om de lezers een indruk te geven van het werk van het gemeentebestuur."

De burgemeester plaatst ook regelmatig een update op Twitter. Volg hem op @VeenstraFred. U kunt deze pagina ook lezen zonder Twitteraccount.

 • Geen lege agenda

  (22-09-2017)
  Foto burgemeester Fred Veenstra

  Mijn vakantie, twee weken in een huisje op het Franse platteland, ligt twee weken achter mij. Maar het lijkt veel langer geleden. Er gebeurde namelijk in de afgelopen twee werkweken zoveel dat die vakantie helemaal naar de achtergrond is verdwenen. Als ik er aan terugdenk was die vakantie overigens een prima periode.

 • Respect

  (15-09-2017)
  Foto Fred Veenstra

  Het was een bijzondere week. Terwijl het buiten stormde en regende werd de politiek in onze gemeente beheerst door de discussie over het leerlingenvervoer. En daarbij gingen de zeeën hoog. Vooral in de pers, op social media en via de mail. In felle bewoordingen ging een aantal mensen tekeer. Te felle bewoordingen. Normaal gesproken moeten bestuurders en politici er tegen kunnen wanneer ze kritisch worden bejegend. Maar wat mij betreft zijn er grenzen. Die werden nu overschreden.

 • Van vergaderen naar zomeren

  (07-07-2017)
  Afbeelding impressie Knoopunt

  Vorige week schreef ik dat bijna iedereen die betrokken is bij de gemeentepolitiek hijgend onderweg is naar de vakantieperiode. In de afgelopen weken is er wel heel veel vergaderd en gesproken over het jaarverslag en de kadernota. Deze week hebben we dat tijdens twee raadsvergaderingen tot een goed einde gebracht. Er zijn besluiten genomen. Maar dat ging niet zomaar.

 • Gediplomeerden op de tribune en hijgend naar de vakanties

  (30-06-2017)
  cursufoto

  Tijdens iedere raadsvergadering is er in onze gemeente een groep Gasten van de Raad. Iedere maand krijgt een aantal inwoners een uitnodiging om de vergadering bij te wonen met daaraan voorafgaand een kort introductieprogramma dat wordt verzorgd door enkele raadsleden en de griffier. En iedere maand is er weer belangstelling voor. Soms zijn er vijf mensen, vorige maand waren het er negentien.

 • Veteranendag

  (23-06-2017)
  afbeelding veteranendag

  De Nederlandse Veteranendag wordt dit jaar gehouden op 24 juni. In Den Haag is er een officiële bijeenkomst, een defilé, een vliegshow en allerlei andere activiteiten. De manifestatie is bedoeld om de meer dan 115.000 veteranen die ons land kent te bedanken voor hun inzet, nu en in het verleden. Veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden die hebben deelgenomen aan missies van het Nederlandse leger. Van de Tweede Wereldoorlog tot Mali. Van al die militairen zijn er 30.000 nog steeds in dienst.

 • Ingezonden stukken en communicatie, deel 2

  (16-06-2017)
  Foto burgemeester

  Deze blog had over het VNG-congres dat deze week werd gehouden moeten gaan. In Goes kwamen ruim tweeduizend gemeentebestuurders bij elkaar om te vergaderen, te netwerken en te luisteren naar een aantal interessante sprekers. Generaal Van Uhm sprak over leiderschap. Over dienen, over je moreel kompas en over de noodzaak jezelf iedere dag weer te verbeteren. Bestuurskundige Paul ‘t Hart ging in op de waardering (of het gebrek daaraan) dat mensen voor de overheid hebben. De overheid doet veel goed, maar de laatste fout wordt onthouden. Dat vraagt ook een andere houding van bestuurders. Enerzijds moeten ze weerbaarder zijn dan enkele decennia geleden, anderzijds moeten ze meer verbinden, openstaan voor gesprek en vooral ook luisteren. Er is nog veel meer te zeggen over het VNG-congres. Maar dat komt een andere keer misschien terug.

 • Ingezonden stukken en communicatie

  (09-06-2017)
  Foto burgemeester Fred Veenstra

  In de media, in kranten en op internetsites, verschijnen regelmatig ingekomen stukken. Soms met oprechte en gefundeerde kritiek op allerlei gemeentelijke plannen. Daar heb je iets aan. Vaak zijn ze echter ook heel negatief over overheidshandelingen of -beleid en niet gebaseerd op feitelijke kennis. In de krant staat er meestal wel een afzender onder. Op websites ook wel eens niet. Wanneer je als wethouder of burgemeester dit soort stukken leest is de eerste opwelling: ik ga een reactie schrijven, ik wil de schrijver en alle lezers uitleggen wat er aan de hand is. Maar in de praktijk doen we dit niet.

 • Blij met oldtimers

  (02-06-2017)
  oldtimers

  Vandaag viel bij ons de Kampioen, het clubblad van de ANWB, op de mat. Dat is zo'n tijdschrift dat ik altijd gelijk even doorblader en dan een paar dagen later nog eens beter lees. Mij vielen een paar foto's op van bijzondere oldtimers. Een prachtige auto uit 1910 die nu in een Haags museum staat en een verwaarloosd exemplaar dat na restauratie voor tonnen verkocht zou kunnen worden. De foto's deden mij terugdenken aan een gebeurtenis van vorige week.

 • Hoe veilig is het in De Fryske Marren?

  (19-05-2017)
  Foto burgemeester Fred Veenstra

  Het Algemeen Dagblad publiceerde vandaag de jaarlijkse Misdaadmeter. Aan de hand van de  criminaliteitscijfers van de politie worden alle gemeenten op een rij gezet. De Fryske Marren is ten opzichte van vorig jaar gedaald op de ranglijst. De onveiligste gemeente (Amsterdam) staat op de eerste plaats. Vorig jaar stonden wij op de 314e plaats, nu op nummer 289.

 • If mayors ruled the world

  (12-05-2017)
  Afbeelding boek

  Vandaag mocht ik een grote groep voormalige collega's ontvangen. De vereniging van oud-burgemeesters in Fryslân organiseerde een excursie naar onze gemeente. Daar hoort natuurlijk een ontvangst op het gemeentehuis bij. En in ons geval een bezoek aan Knooppunt Joure, om een beeld te geven van dit enorme project dat steeds meer vorm krijgt.

 • 4 en 5 mei

  (05-05-2017)
  Foto 4 mei Joure

  Op 4 mei stonden we met een grote groep mensen, kinderen en volwassenen op de plek voor de dodenherdenking in Joure. 72 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog stonden we daar om te herdenken. Om te luisteren naar gedichten en muziek. Om kransen te leggen en om stil te zijn. Ik was voor het eerst bij de herdenking in Joure. En ik was onder de indruk van de manier waarop Joure herdenkt. Net als vorig jaar in Balk overigens. Maar ik was ook, zoals ieder jaar opnieuw, onder de indruk van het waarom van de herdenkingen op 4 mei.

 • Tijd van vieren en herdenken

  (21-04-2017)
  Logo 4 en 5 mei

  De laatste weken van april en de eerste dagen van mei vormen ieder jaar weer bijzondere periode. We vieren op 27 april Koningsdag, maar daar gaat ook een aantal activiteiten aan vooraf. De Koningsspelen worden dit jaar bijvoorbeeld op 21 april gehouden. Heel veel kinderen zijn die dag sportief bezig. En op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Al ruim 70 jaar vrijheid in Nederland. Dat is het waard om te vieren, zeker als je naar de situatie in veel andere landen kijkt.

 • Openbaar Vervoermuseum en veel meer

  (14-04-2017)
  Foto bus

  Deze week mocht ik een nieuw onderdeel openen van het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Ouwsterhaule. In NOV Touring zijn alle rijdende activiteiten van het museum ondergebracht. Want je kunt er ook gewoon met je familie of vereniging een bus huren. Het Nationaal Openbaar Vervoermuseum. En dat in onze gemeente. De naam duidt op iets groots.

 • Dekkingsplan Brandweer: Samen Paraat

  (07-04-2017)
  Foto brandweerkazerne Lemmer

  Vorige week presenteerde de Veiligheidsregio het nieuwe dekkingsplan voor de brandweer in Fryslân. Waar moeten de brandweerposten staan en hoe moet het materieel worden verspreid om zo snel en effectief mogelijk bij een brand of ongeval te kunnen komen? Daar gaat het dekkingsplan over. Een jaar of vijf geleden stond dit onderwerp ook op de agenda. De heersende mening was toen dat we wel met minder posten toe zouden kunnen. In een aantal situaties is het aantal uitrukken immers niet zo groot en hier en daar ligt de dichtstbijzijnde post op korte afstand.

 • 500 jaar Protestantisme

  (31-03-2017)
  Foto burgemeester Fred Veenstra

  Volgende week wordt er in Fryslân aandacht besteed aan het feit dat het protestantisme 500 jaar geleden is ontstaan. In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kapel in Wittenberg in Duitsland. Hij protesteerde daarmee tegen de manier waarop de Katholieke kerk functioneerde. Uit de actie van Luther ontstond het protestantisme, naast het katholicisme de tweede stroming binnen het Christendom.

 • Verborgen krachten bundelen

  (24-03-2017)
  Afbeelding van de krant business contact dagen 2017

  In het WTC in Leeuwarden zijn deze week de Business Contactdagen Noord, de BCDN, gehouden. Twee dagen lang presenteerden meer dan 350 bedrijven zich aan de vele bezoekers en aan elkaar. Twee dagen lang is er gelegenheid geweest om op een informele manier met heel veel ondernemers en overheidsmensen in contact te komen. Natuurlijk waren we er ook deze keer bij.

 • Op naar de volgende verkiezingen

  (17-03-2017)
  Foto verkiezingskoffers

  De Tweede Kamerverkiezingen liggen weer achter ons. De uitslag is bekend. Hoewel, volgende week wordt door de Kiesraad de definitieve uitslag vastgesteld en weten we ook of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen. Achter het politieke deel van de verkiezingen ligt een grote logistieke operatie. In onze eigen gemeente hebben we 45 stembureaus. Ieder bureau heeft vijf leden en daarnaast een aantal extra tellers. En in het gemeentehuis is een groot aantal ambtenaren bezig om het verkiezingsproces voor te bereiden en na de sluiting van de stembussen te zorgen voor een goede verwerking van alle uitslagen.

 • Stemmen mag (of moet) op 15 maart

  (10-03-2017)
  Foto burgemeester Fred Veenstra

  De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen nu wel heel dichtbij. Nog vijf nachtjes slapen en dan mogen we naar de stembus. Mogen we? In Nederland hebben we al heel lang geen opkomstplicht meer, maar eigenlijk zouden we natuurlijk allemaal naar de stembus moeten gaan. Want het gaat wel ergens over, het gaat immers over de koers die ons land de komende jaren gaat varen. Net als veel collega’s heb ik daarom ook de nieuwe kiezers, de jongeren die voor het eerst mogen stemmen, opgeroepen gebruik te maken van hun kiesrecht. Er is deze keer wel degelijk iets te kiezen.

 • Gaan en komen

  (03-03-2017)
  Foto Arno Brok

  Op woensdag 1 maart was er de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. In een aantal opzichten een heel bijzondere bijeenkomst. Er waren deze keer maar liefst 16 inwoners die zich hadden gemeld om gast van de raad te zijn. Hoewel we iedere maand een aantal mensen ontvangen en hen voorafgaand aan de raadsvergadering een informatief programma bieden, waren er nog nooit zoveel gasten als deze keer.

 • Hennepteelt legaliseren?

  (24-02-2017)
  Foto Fred Veenstra

  Vorige week schreef ik een blog over ondermijnende criminaliteit. De onderwereld mag niet doordringen in de bovenwereld en daarom moet hard worden opgetreden tegen zaken als hennepteelt. Ik wist niet dat er deze week in de Tweede Kamer zou worden gesproken over een wetsvoorstel van D66 om wietteelt te legaliseren. En het wetsvoorstel is aangenomen. Met 77 stemmen voor en 72 tegen.

 • Ondermijning, ook in De Fryske Marren?

  (17-02-2017)
  Foto burgemeester Fred Veenstra

  Een maand geleden verscheen het boek "De achterkant van Nederland" van Pieter Tops en Jan Tromp. Het geeft een onthutsend beeld van de situatie in Brabant waar de criminaliteit steeds meer verweven raakt met de reguliere economie.

 • Verkiezingen en perspectief

  (10-02-2017)
  Afbeelding verkiezingen

  Volgende week gaan de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart de deur uit. De bemensing van onze 45 stembureaus is geregeld. Extra maatregelen worden genomen nu de uitslag met de hand moet worden berekend. Als gemeente zijn we er dus klaar voor.

 • Het verhaal gaat verder

  (03-02-2017)
  Foto bedrijvencontactdagen

  Eind vorig jaar nam de gemeenteraad een besluit over Het verhaal van De Fryske Marren. De gemeente bestaat nu drie jaar. Er is veel tijd besteed aan de integratie van de drie oude organisaties tot één nieuwe. We hebben ons uiterste best gedaan om te zorgen dat inwoners, verenigingen en bedrijven zo goed mogelijk worden bediend.

 • Veiligheidsgevoel

  (27-01-2017)
  Foto van opengebroken deur

  Veiligheid is een groot goed. Wanneer iemand zich in eigen huis of in eigen straat niet meer veilig voelt dan is dat zorgwekkend. De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid. Wanneer er dus signalen zijn dat mensen zich onveilig voelen, dan moet de overheid hier iets aan doen. Er zal dan moeten worden gesproken over het hoe en waarom van het gevoel dat mensen hebben. Er zullen feiten op tafel moeten komen die het gevoel verklaren of wegnemen. En er moeten maatregelen worden genomen wanneer het gevoel reëel blijkt. Dan zijn gemeente en politie aan zet om te zorgen dat het positieve gevoel terug gaat komen.

 • Bevolkingskrimp, en nu?

  (20-01-2017)
  Foto Fred Veenstra

  De provincie Fryslân stelt eens in de drie jaar een bevolkingsprognose op. Deze week verscheen de nieuwste. En de cijfers vallen opnieuw lager uit dan in de vorige prognose. Alleen voor Leeuwarden wordt tot 2014 nog groei verwacht. In alle andere gebieden in de provincie gaat de bevolking dalen. In de noordelijke helft met bijna 12%. Maar ook in ons gebied, de Zuidwesthoek, wordt een daling van 5,2% voorspeld.  In 2040 zullen er 7000 mensen minder wonen in Súdwest Fryslân en  De Fryske Marren. Het gebied daalt van 135.000 naar 128.000 inwoners.

 • Na de nieuwjaarsrecepties

  (13-01-2017)
  Foto nieuwjaarsreceptie

  De nieuwjaarsrecepties zijn nu echt voorbij. Twee weken lang hebben we op allerlei plekken oude bekenden en nieuwe contacten het allerbeste voor 2017 kunnen wensen. En konden we getuige zijn van nieuwjaarstoespraken.

 • De eerste van 2017 en een nieuwe hofleverancier

  (06-01-2017)
  Foto hofleverancier Balk

  Graag wil ik deze eerste blog van 2017 beginnen met een nieuwjaarswens voor alle lezers: een goed en gezond 2017 gewenst! In de eerste dagen van het nieuwe jaar is het gebruikelijk om tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Dat ga ik ook doen in mijn nieuwjaarstoespraak die ik op 10 januari ga houden tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Fryske Marren. Iedereen is vanaf 16.00 uur welkom in het gemeentehuis in Joure.

 • Op weg naar 2017

  (23-12-2016)
  Foto Foppe bij Dickens

  Deze week beleefden we de kortste dag van het jaar. Vanaf nu worden de dagen langer en de nachten korter. Het wordt weer lichter. En de kerstdagen komen nu heel dichtbij. Voor de één is dat een periode van gezelligheid, al dan niet in familiekring. Een ander beleeft daarnaast ook nog de komst van het Licht. Ik hoop dat we de periode van kerst en jaarwisseling op een aangename manier met elkaar kunnen beleven. Dat we thuis, op een kerstmarkt, in de kerk of bij een kerstwandeling de saamhorigheid zullen voelen die eigenlijk bij deze periode van het jaar hoort. Mensen hebben daar immers behoefte aan.

 • Naturalisatiedag

  (16-12-2016)
  Foto naturalisatie

  Donderdag 15 december. Voor de meeste mensen een gewone dag. Maar het was ook Naturalisatiedag. Sinds een jaar of 10 wordt er op deze dag speciale aandacht besteed aan medelanders die Nederlanders worden. Overal in het land vinden op 15 december naturalisatieceremonies plaats. Vandaag ook weer. In Den Haag  was de Koning er bij aanwezig om het belang van de gebeurtenis te benadrukken. Tijdens zo'n ceremonie leggen mensen een eed of belofte af waarmee ze plechtig verklaren zich voortaan als een Nederlands staatsburger te zullen gedragen. De ceremonie is het sluitstuk van een periode die vaak jaren heeft geduurd en waarbij de betrokkenen uiteindelijk het inburgeringsproces met goed gevolg hebben doorlopen.

 • Beroepspolitici afschaffen?

  (09-12-2016)
  Foto Fred Veenstra

  Wat een grote kop in de Leeuwarder Courant van vanmorgen: “Schaf beroepspolitici af”. Een citaat van een Belgische filosoof, maar toch. Onze LC zet het als kop over twee pagina’s in de krant. Menig provinciaal of lokaal politicus en bestuurder zal zich even in het ontbijt hebben verslikt. Gaat dat over mij? De filosoof vindt dat politici genoeg schade hebben aangericht. Politiek is voor hen een carrière geworden en is geen roeping meer. Politici verdienen topsalarissen, hebben veel privileges en vergeten de burger. Het staat er. En het klopt, want het staat immers in de krant.

 • Het tweede jaar is begonnen

  (02-12-2016)
  Foto bezoek CDK

  Op 1 december was het al weer een jaar geleden dat ik werd beëdigd als burgemeester van De Fryske Marren. En wat is er in dat jaar veel gebeurd. In de gemeenteraad gingen we van de telkwestie naar de taalkwestie. In de gemeente heb ik inmiddels alle dorpen, en natuurlijk Sleat, gezien en op veel plekken mensen ontmoet. Ik heb het idee dat ik me thuis begin te voelen. En dat we inmiddels ook in De Fryske Marren wonen helpt daarbij.

 • Brandweervrijwilligers

  (25-11-2016)
  Brandweervrijwilligers

  Vorige week twitterde ik een aantal keren over de brandweer. Over de onderscheidingen die vrijwilligers kregen omdat ze na meer dan 25 jaar afscheid namen. En over het gesprek dat nodig was omdat de hulpverlening bij alweer een ernstig ongeval ook op de vrijwilligers zelf veel indruk maakte. Op die tweets werd veel vaker dan gemiddeld gereageerd. Blijkbaar voelen veel mensen een zekere betrokkenheid met de brandweer.

 • De derde vrijdag van november

  (18-11-2016)
  Ingang park Heremastate herfst

  Vanaf vandaag hebben we er een nieuwe bijzondere dag bij. De derde vrijdag van november is vanaf nu de Dag van de Ondernemer. Al in meer dan 150 landen is er deze week aandacht voor de Global Entrepeneurship Week. Vanaf dit jaar wordt er dus ook in ons land aandacht aan besteed. MKB Nederland heeft daarom besloten vrijdag 18 november tot de eerste Dag van de Ondernemer uit te roepen.

 • Sinterklaas en ernstiger zaken

  (11-11-2016)
  Afbeelding sinterklaas snoepgoed

  Morgen is het weer zover. Sinterklaas doet zijn intocht. En de grote vraag is wie hij meeneemt. Welke kleur zullen zijn assistenten hebben? Vinden we ergens tussen zwart en wit een nieuw evenwicht? Die vragen houden de gemoederen bezig. En zelfs zo dat de bezoekers van de landelijke intocht in Maassluis door een detectiepoortje moeten voordat ze op de kade naar de Goedheiligman kunnen zwaaien.

 • Samenwerking ondernemers, onderwijs en overheid

  (04-11-2016)
  Spannenburg

  Het uitzicht vanaf de toren van Spannenburg is spectaculair. Deze week mocht ik er voor de tweede keer in korte tijd van genieten. Je kijkt uit over onze hele gemeente, maar je ziet ook de Noordoostpolder, Heerenveen en Súdwest Fryslân. Je ziet de dorpen, meren, wegen en kanalen prachtig liggen en krijgt een mooie indruk van de kwaliteiten van ons gebied.

 • Democratie in ontwikkeling

  (28-10-2016)
  Democratie - Bos Gaasterland

  Op 25 november ben ik samen met een aantal leden van de gemeenteraad in de bibliotheek van Joure. We gaan daar met iedereen die dat wil in gesprek over onze democratie. In november is namelijk weer de campagne Nederland Leest en dit jaar wordt daarbij de democratie in ons land tegen het licht gehouden. Je kunt er tijdens de campagne een aantal interessante boeken over lezen, maar dus ook, zoals in Joure, het gesprek met elkaar aangaan. Ik heb daar zin in, het lijkt me leuk en inspirerend. En ik zie om me heen dat er mensen interesse hebben in dit onderwerp.

 • WIJlanden

  (21-10-2016)
  Waterkant

  Kent u de Friese WIJlanden? Ik moet bekennen dat ik er tot voor kort nog nooit van had gehoord. Maar de laatste weken kunnen we er niet meer omheen. De WIJlanden zijn er en zijn zelfs genomineerd als één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Nog tot eind van deze maand kunnen we stemmen om dit  gebied, “ons” gebied ook daadwerkelijk die wedstrijd te laten winnen.

 • 24 uur in Brussel

  (14-10-2016)
  24 uur in Brussel

  Deze week vond in Brussel de European Week of Regions and Cities plaats. Een jaarlijkse oploop waar vanuit heel Europa bestuurders en ambtenaren naar Brussel komen om kennis op te doen over Europese ontwikkelingen, om “good practices” van elkaar te horen en natuurlijk ook om veel te netwerken. Vanuit het Samenwerkingsverband Noord Nederland werden ook diverse lezingen en workshops georganiseerd.

 • Dag van de ouderen

  (07-10-2016)
  Bankje Lemmer

  Ik mocht deze week in Sint Nicolaasga een zaal vol ouderen toespreken. Ze waren bij elkaar gekomen omdat het de Internationale Dag van de Ouderen was. Een dag die in 1990 door de Verenigde Naties is ingesteld als eerbetoon aan alle oudere personen op de wereld.  Eén dag in het jaar stil staan bij het belang van de ouderen in onze samenleving. Maar ook een dag om stil te staan bij de problematiek van de toenemende vergrijzing van onze samenleving.

 • Dienstverlening

  (30-09-2016)
  Burgemeester inschrijven

  Wanneer je gaat verhuizen naar een andere gemeente dan moet je dat binnen vijf dagen na de verhuizing melden bij je nieuwe gemeente. Daarom stond ik deze week ook bij de balie van het gemeentehuis om onze verhuizing van Franeker naar Goingarijp door te geven. Dat had ook digitaal of per post gekund, maar omdat ik (bijna) dagelijks in het gemeentehuis ben leek een wandeling naar de balie de gemakkelijkste methode. En dus mocht ik zelf ook eens ervaren hoe het met de dienstverlening van de gemeente is gesteld.

Archief