2019 is begonnen (04-01-2019)

Dit item is verlopen op 04-01-2020.
Nieuwjaarsreceptie

Ook in De Fryske Marren hebben we de jaarwisseling weer achter de rug. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik aandacht besteed aan een aantal gebeurtenissen tijdens oud en nieuw. Inmiddels is wel duidelijk dat het bij ons allemaal relatief rustig is verlopen. Dat was elders minder het geval. Het nieuws wordt nu even beheerst door de gevolgen van de losgeslagen containers die op de stranden van de eilanden en aan de waddenkust voor ellende zorgen. Maar anders hadden we nog lang gesproken over de branden op het strand bij Scheveningen. Of over het ongeval met illegaal vuurwerk in Morra waarbij iemand om het leven kwam. Trieste gevolgen van uit de hand gelopen situaties.

In eigen gemeente zagen we een relatief rustige oudejaarsdag en nieuwjaarsochtend. Dit jaar waren er nieuwe regels rond het carbidschieten van kracht. Aan de ene kant is het een traditie die in stand zou moeten blijven, aan de andere kant moet overlast zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom geen carbidschieten meer in de bebouwde kom, maar op voldoende afstand van woningen én stallen. En ook geen carbidkanonnen meer omdat die met hun enorme dreunen voor extra overlast zorgen. Het schieten met melkbussen is denk ik vrij goed gegaan. Vrijwel iedereen had vooraf een melding gedaan en waar dat niet het geval was is het, mits op een goede locatie, toch toegestaan. Op één plek is opdracht gegeven een kanon te verwijderen. En het carbidkanon van Sint Nyk moest, helaas, in beslag worden genomen omdat men daar dacht dat schieten op de Marchjepôle wel een mooie stunt zou zijn.

Toch is niet iedereen te spreken over wat er op 31 december gebeurde. Ons meldpunt voor overlast heeft het drukker dan het elders ingestelde meldpunt voor zoekgeraakte tradities. Ik zie klachten binnenkomen over lawaaioverlast, over de gevolgen van carbidschieten voor dieren en klachten van mensen die enorm last hadden van groepen die rotzooi trapten in hun straat. Of ouders die schrijven dat ze zich zorgen maken over bijvoorbeeld het lachgas dat door hun kinderen wordt gebruikt. Daar zullen we iets mee moeten doen. Iedereen zou immers een goede jaarwisseling moeten kunnen hebben.

Gelukkig zijn er genoeg dorpen die als inspiratie voor de andere kunnen dienen. In Wijckel, Echtenerbrug en Vegelinsoord zien we mooie voorbeelden van oudejaarsvieringen voor jong en oud. We hebben nog een heel jaar om die mooie voorbeelden aan elkaar door te geven.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.