Achter de schermen (08-02-2019)

Dit item is verlopen op 08-02-2020.
Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

Twee keer reed ik deze week naar Buitenpost waar het gemeentehuis van Achtkarspelen staat. Dinsdag nam collega Germ Gerbrandy afscheid en donderdag werd zijn opvolger Oebele Brouwer geïnstalleerd. In zijn toespraak bij de installatie ging de Commissaris van de Koning in op het werk van een burgemeester. Een aantal onderdelen is voor iedereen zichtbaar. Maar veel is dat ook niet. Dat geldt dus ook voor mij. En daarom is het goed daar zo nu en dan iets over te zeggen of te schrijven.

In De Fryske Marren wordt de laatste weken vooral over zandwinning gesproken. We halen niet alleen de lokale en provinciale media, maar ook de landelijke kranten en tv. Volgende week wordt er een besluit genomen. Als voorzitter van de raad zal ik proberen de vergadering in goede banen te leiden. Het is echter ook mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat zo’n vergadering veilig verloopt. Daarom vond ik het nodig om bij het Petear van deze week toch aan de politie te vragen om aanwezig te zijn in de raadszaal en naaste omgeving.

Overleg met politie en andere hulpdiensten is een taak van de burgemeester die meestal niet zichtbaar is. Dat geldt ook voor het optreden als “burgervader” wanneer alle hulpdiensten hun werk doen. Of het nu is bij de nasleep van een brand, bij het op bezoek gaan bij nabestaanden van slachtoffers van een ernstig ongeval of het sluiten van een pand waar een hennepkwekerij is gevonden.

Bij al die verschillende onderwerpen is het overigens zo dat ik met bewondering kijk naar de professionaliteit waarmee alle hulpverleners hun werk doen. Ook vandaag weer bij een bijeenkomst over de Elfstedentocht. Het is goed om één keer per jaar met alle betrokkenen de draaiboeken te bespreken en te kijken of ze nog actueel zijn. Veiligheid op en rond het ijs, evenementen, verkeersstromen, het zijn onderwerpen die goed in kaart moeten worden gebracht om de draaiboeken up-to-date te krijgen.

Het zijn in de dagelijkse praktijk (gelukkig) niet alleen veiligheidszaken die buiten de publiciteit aan de orde komen. Een ander onderwerp dat op de agenda stond was de nieuwe wetgeving rond de inburgering van asielzoekers. In die wet krijgt de gemeente veel meer verantwoordelijkheden om te zorgen dat nieuwe Nederlanders op een goede manier hun plek in onze samenleving krijgen. Teveel mensen krijgen nu nog een ontheffing van de inburgeringseisen, het taalniveau van de opleiding kan omhoog en de gemeente zou ook meer aan nazorg moeten doen. Een forse opdracht voor gemeenten, maar we zijn er klaar voor in 2020. Niet langer inburgeren. Het wordt nu trochburgerje.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.