Afscheid van Johannes van der Pal (30-11-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2019.
Afbeelding Johannes met erepenning

Na ruim 16 jaar kwam er deze week een eind aan het wethouderschap van Johannes van der Pal. Heel veel mensen kwamen gisteren naar de afscheidsreceptie in Lemmer. Johannes van der Pal en Lemmer. Die twee horen bij elkaar. Een wethouder heeft een politieke functie. En in de politiek heb je meestal een vluchtig bestaan. Aan het eind van ieder jaar publiceert het blad Binnenlands Bestuur een overzicht van de wethouders die in dat jaar zijn afgetreden. Meestal is het een lange lijst. Een wethoudersloopbaan van 16 jaar is dus uitzonderlijk.

Johannes begon in 2002 als wethouder. Het was geen lid van de gemeenteraad geweest. Zonder enige lokale politieke ervaring begon hij aan de klus. Twaalf jaar in Lemsterland en nu, na de herindeling, alweer bijna vijf jaar in De Fryske Marren. In al die jaren heeft wethouder Van der Pal steeds portefeuilles gehad in wat vroeger de “harde sector” werd genoemd. Verkeer, openbare werken, milieu en reiniging, recreatie en toerisme. Maar het waren onderwerpen die hem lagen en ook in deze portefeuilles kon hij steeds het gesprek met inwoners aan gaan. Want of het nu gaat om verkeer of om het inzamelen van oud papier, overal zijn er mensen bij betrokken. Johannes heeft in zijn hele carrière geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de meningen van de mensen waar het om ging. Soms was dat moeilijk, want soms willen mensen iets wat niet in het beleid van de gemeente past. Maar hij heeft altijd geprobeerd om daar oog voor te hebben en een creatieve oplossing te zoeken.

Er is in de afgelopen jaren veel tot stand gebracht op de terreinen waar Johannes mee bezig was. Eén van de laatste zaken was de nieuwe gemeentewerf in Lemmer. Een mooi en functioneel gebouw waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Onze buitendienst voldoet inmiddels aan de hoogste kwaliteitseisen. Er zijn maar weinig gemeenten die dezelfde certificering als de onze hebben. Ook daar kan Johannes trots op zijn. Op het terrein van herinrichting van dorpen en de aanleg van bijvoorbeeld fietspaden is er veel gebeurd. Dat is in de hele gemeente terug te zien.

Vorig jaar is de feestelijke oplevering van het vernieuwde centrum van Lemmer geweest. En in Lemmer is iedereen trots op It eintsje fan ‘e daam. Tijdens de afscheidsreceptie sprak een inwoner van Lemmer mij aan. Hij wilde even vertellen dat hij vond dat Lemmer in de afgelopen jaren veel mooier is geworden. Als wethouder mocht Johannes daar leiding aan geven. Er is nu een eind aan de wethoudersloopbaan van Johannes  gekomen. Hij heeft besloten dat het tijd is om iets rustiger aan te gaan doen. Meer tijd voor familie. En meer tijd om het water op te gaan, te gaan zeilen.

Wie zolang wethouder is geweest, zich zo intensief heeft ingezet voor de samenleving, met zulke tastbare en zichtbare resultaten als gevolg, verdient daarvoor grote waardering. Het college van burgemeester en wethouders vond daarom dat Johannes van der Pal de erepenning van De Fryske Marren verdient. Die penning, die in mei 2017 in het leven is geroepen, was nog niet eerder uitgereikt. Ik vond het een eer om de penning aan Johannes te mogen overhandigen.

Johannes, het ga je goed. En blijf ons kritisch volgen!

Weblog burgemeester Fred Veenstra.