Alcohol voor jongeren (te) gemakkelijk te koop (06-12-2019)

Afbeeld waarop bier wordt getapt

Ik schrok deze week wel even toen ik de resultaten zag van het Friese onderzoek naar de verkoop van alcohol aan 17-jarigen. Uit dat onderzoek, uitgevoerd met ‘mysterie-shoppers’, blijkt dat in tweederde van de situaties een 17-jarige gewoon alcohol kan kopen. En dat is in ons land al een aantal jaren verboden. We houden ons dus met zijn allen niet aan die wet.

Twee jaar geleden was er ook zo’n onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de GGD. De resultaten waren toen beter. Ook in onze gemeente. Bij ons was toen de uitslag dat er in ruim 30% van de pogingen geen alcohol werd verkocht, nu halen we nog maar een schamele 11,6%. Dat betekent dus dat in 87% van de pogingen een 17-jarige gewoon alcoholische dranken kan kopen. Een triest resultaat.

Er valt natuurlijk wel iets af te dingen op dit resultaat. In tegenstelling tot twee jaar geleden was het onderzoek nu gericht op plekken waarvan men vermoedde dat er overtredingen zouden zijn. De uitslag kon daarmee eigenlijk alleen maar slechter zijn dan die van het vorige onderzoek. En het blijft natuurlijk een steekproef en een momentopname. Maar als in je gemeente op 45 plekken onderzoek wordt gedaan waarbij wordt geconstateerd dat in 40 gevallen de wet wordt overtreden, dan is dat wel een signaal.

Een signaal dat we moeten oppakken. Maar hoe?

Als relatief jonge gemeente zijn we nog steeds in ontwikkeling. Verbetering is nog mogelijk. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt aan een gezondheidsbeleidsplan én aan een preventie- en handhavingsplan. In beide plannen is jongeren en alcohol een belangrijk onderwerp. De resultaten van het onderzoek van deze week zijn een extra stimulans om op korte termijn over deze plannen te besluiten en ze uit te voeren. Maar voor die uitvoering zal ambtelijke capaciteit nodig zijn en die moet weer tegen andere prioriteiten worden afgewogen. Dat is iedere keer weer lastig, want zoals het piept en kraakt bij de politie of in de zorg, zo piept en kraakt het bij de gemeenten ook.

Dat we in gesprek moeten blijven met bijvoorbeeld de organisatoren van evenementen is wel duidelijk. Daarmee hebben we dit jaar over de verkoop van alcohol aan jongeren gesproken en dat blijven we doen. En wat mij betreft is ook duidelijk dat er hier een taak voor ouders ligt. De gemeente kan nog zoveel beleid op papier zetten en extra handhavers inschakelen, het gesprek over de risico’s van alcohol zal toch ook vooral thuis, in de gezinnen, gevoerd moeten worden. Die risico’s zijn voldoende bekend lijkt mij. Er is voldoende informatie om het gesprek aan te gaan.

Ik werd bij het gesprek over het onderzoek gewezen op de campagne IkPas. Een campagne om bijvoorbeeld in januari, na de feestdagen, een maand geen alcohol te drinken. De deelnemers worden ondersteund en hebben materiaal in handen om het gesprek over de nadelen van alcohol aan te gaan. Actief meedoen aan deze campagne lijkt mij een mooi begin om een betere uitslag te krijgen bij het volgende onderzoek van de GGD.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.