AZC in Balk binnenkort opnieuw open (25-01-2019)

Dit item is verlopen op 25-01-2020.
Afbeelding naturalisatie

De politieke discussie in onze gemeente wordt op dit moment beheerst door twee grote onderwerpen. De noodzakelijke bezuinigingen én de beslissing over de zandwinning in het IJsselmeer. Onderwerpen die terecht veel aandacht krijgen. Maar er gebeurt zoveel meer. Bijvoorbeeld rond het Asielzoekerscentrum in Balk. Het ging in september dicht, maar een maand later kwam het verzoek om het weer te mogen openen. Het aantal vluchtelingen in ons land stijgt weer en procedures duren langer. Daarom is er behoefte aan meer opvangplekken. En omdat alle gebouwen er nog staan is het logisch om juist dit centrum weer te openen. Donderdagavond was er in Balk een informatieavond voor alle inwoners om hen te informeren over de plannen en over de procedures die de heropening mogelijk moeten maken.

Donderdagmiddag mocht ik een naturalisatieceremonie leiden. Tijdens zo’n bijeenkomst mag ik mensen met een andere nationaliteit de eed of verklaring laten afleggen waarmee de procedure om Nederlander te worden wordt afgerond. Er was deze keer een meneer uit Syrië bij die zo dankbaar was dat hij vroeg of het mogelijk was deze dag als geboortedatum in zijn paspoort op te nemen. Hij beschouwde het krijgen van zijn nieuwe nationaliteit als opnieuw geboren worden. Een bijzonder moment. Deze meneer is een aantal jaren geleden zijn land ontvlucht, is hier in een AZC terecht gekomen, heeft een verblijfsstatus gekregen en vervolgens het inburgeringstraject doorlopen. Het Nederlander worden is dan het eind van een lange periode, maar ook het begin van een nieuw bestaan.  Mensen die hun land moeten ontvluchten vanwege oorlog of politieke omstandigheden, hebben recht op opvang en een nieuw bestaan. Ook in ons land. Dat is de reden om mee te werken aan het verzoek om het AZC in Balk weer te openen. Dit moet natuurlijk wel goed worden geregeld. Daarover ging het donderdagavond.

Ik hoop dat veel aanwezigen hebben gemerkt dat we die heropening  weliswaar snel, maar toch heel zorgvuldig mogelijk willen maken. Ook met aandacht voor de gevoelens van de mensen in Balk. Ik ben er van overtuigd dat veel inwoners heel positief zijn ten opzichte van het AZC. Het is twee jaar heel goed gegaan en dat kan opnieuw.Tijdens de informatieavond waren er ook mensen die nog vragen hebben bij de heropening. Omdat ze vinden dat de procedure in 2015 niet goed is verlopen of omdat ze zich minder veilig voelen in eigen dorp. Ook kwamen negatieve ervaringen met de gemeente in andere kwesties aan de orde. In overleg met de directie van het AZC en de politie moeten we ons best doen de procedures goed te doorlopen en aandacht te hebben voor de (verkeers)veiligheid.

Als het over vertrouwen in de overheid gaat vind ik dat ik een taak heb. Na afloop van de bijeenkomst heb ik met verschillende mensen gesproken over hun ervaringen met de gemeente. Ik kan besluiten van jaren geleden niet terug draaien. Maar ik kan wel in gesprek gaan, luisteren en uitleggen hoe we nu tegen zaken aankijken. Dat we oprecht proberen het algemeen belang en individuele belangen zou goed mogelijk tegen elkaar af te wegen. Het herstel van geschonden vertrouwen is moeilijk en gaat langzaam. Ik hoop dat we een begin hebben kunnen maken. En  verwacht dat we met de zorgvuldige procedure die nu op gang komt een AZC mogelijk maken dat opnieuw een mooie plek in de Balkster samenleving kan gaan innemen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.