Belangrijk nieuws (10-05-2019)

Dit item is verlopen op 10-05-2020.
Afbeelding Fred Veenstra

Woensdagavond zijn de jaarrekening 2018 en de kadernota 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor de gemiddelde lezer misschien niet iets om op puntje van de stoel te zitten, maar voor gemeente zijn het belangrijke stukken in de verantwoording naar de raad en dus naar de samenleving. Ondanks alle (ook landelijk) gedoe over bijvoorbeeld de jeugdzorg heeft onze gemeente een overschot over 2018. Een bedrag van 1,4 miljoen euro. Dat is grotendeels te danken aan zaken als grondverkoop én aan grotere uitstroom uit de bijstand. En dat heeft beiden met de groeiende economie te maken. In 2018 was er een daling van 13% in het aantal bijstandsuitkeringen. In 2017 was er ook al daling van 10%. Het lukt dus om mensen uit de bijstand te krijgen.

De tekorten op de jeugdzorg zijn aanleiding geweest onze hele financiële huishouding nog eens goed door te lichten om de begroting weer in balans te krijgen. We kijken scherp naar de bedrijfsvoering, hebben alle bestaande reserves en kapitaallasten kritisch bekeken en proberen gemeentelijke eigendommen af te stoten. Door dergelijke maatregelen hebben we de mogelijkheid gecreëerd om toch ook nieuwe dingen te gaan doen zonder dat we de OZB met meer dan het inflatiepercentage verhogen. In de kadernota geeft het college nu aan dat we niet alleen zorgen dat iedereen die het nodig heeft ook daadwerkelijk hulp krijgt, maar kunnen we ook voorstellen doen om te investeren in scholen, in wegenprojecten, in digitalisering en duurzaamheid. Ik vind het mooi dat we daar in zijn geslaagd.

Misschien nog wel belangrijker is dat de onderhandelende partijen gisteren hun nieuwe coalitieakkoord presenteerden. Met twee nieuwe wethouders vanuit PvdA en GroenLinks, Roel de Jong en Irona Groeneveld. Het akkoord komt volgende week in een debat in de gemeenteraad aan de orde. Vervolgens kunnen de nieuwe wethouders de eed of belofte afleggen. Het college is dan weer op sterkte en kan dus met nog meer energie werken aan allerlei zaken die nodig zijn om het Verhaal van De Fryske Marren te realiseren. Want als je een kleurrijke, actieve, noflike gemeente wilt zijn die het werk samen met inwoners, ondernemers en instellingen aanpakt, dan heb je een volledig college nodig. Dat is gelukkig dus weer gelukt.

Voor een deel bouwt het akkoord voort op dat van vorig jaar, toen naast CDA en VVD ook de FNP deel uitmaakte van de coalitie. In het nieuwe stuk zijn hier en daar andere accenten gelegd. Dat past ook bij de nieuwe samenstelling. Allemaal onderwerpen die de komende tijd worden opgepakt. En, nog veel belangrijker, samen met u worden opgepakt. Ik ben blij dat ook deze coalitie serieus werk wil maken van de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Want de gemeente, dat zijn we met zijn allen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.