De blog die je niet wilt schrijven (15-02-2019)

Dit item is verlopen op 15-02-2020.
Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra achter zijn bureau

Ik had een blog willen schrijven die alleen gaat over een afwisselende dag die ik deze week had. ’s Morgens in Den Haag voor een vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En ’s middags een bijeenkomst van de ouderensoos in Terkaple en omstreken waar ik iets over mijn werk en het functioneren van de gemeente mocht vertellen. Twee uitersten op één dag.

In Den Haag zit een groep van 15 bestuurders aan tafel, ondersteund door allerlei medewerkers. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, variërend van een kwaliteitsimpuls voor de lokale democratie tot de begeleiding van ex-gedetineerden en de bevoegdheden van de gemeentelijke handhavers. De belangen die gemeenten hebben bij deze zaken worden in kaart gebracht, zodat die in gesprekken met bijvoorbeeld het kabinet op een goede manier naar voren kunnen worden gebracht. Belangrijk werk dus.

In Terkaple zaten in het dorpshuis ruim veertig mensen aan tafel. De 60-plussers die elkaar eens per maand in dit verband ontmoeten en met elkaar een gezellige middag hebben, met een inhoudelijk thema. En deze keer was ik uitgenodigd om iets over mijn werk te vertellen. En dat vind ik ook belangrijk om te doen. Net zo belangrijk als de VNG-commissie. Want juist in de ontmoeting met groepen als deze kan ik niet alleen zelf heel veel vertellen, maar komen er ook allerlei vragen aan de orde waar mensen mee zitten. En of het nu gaat om een heel plaatselijke situatie, over de gemeentelijke belastingen of over de taakverdeling tussen raad en college, dit soort gesprekken zijn uitstekende gelegenheden om het gemeentelijk beleid toe te lichten. En natuurlijk ook om te horen wat menen daar van vinden.

Maar in Terkaple leest men ook de krant en wordt het nieuws over de politieke ontwikkelingen goed gevolgd. Dus ook daar allerlei vragen over hoe het zal komen met de coalitie in de gemeenteraad. Je hoopt dat je daar in een blog nooit over hoeft te schrijven. Maar ik kan er nu niet onderuit. Twee coalitiepartijen hebben donderdagavond het vertrouwen in de derde coalitiepartij opgezegd. Dat betekent dat het college van CDA, FNP en VVD niet verder kan functioneren. En het bestond in de huidige samenstelling nog maar een paar maanden. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit college prima liep. Samen de schouders eronder en goede inhoudelijke discussies om tot gedragen besluiten te komen. Het collega is de afgelopen weken intensief bezig geweest met het voorbereiden van bezuinigingsvoorstellen om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Een lastig probleem, maar we zijn in harmonie tot een voorstel gekomen waarmee binnenkort de discussie met de gemeenteraad kan worden gevoerd.

De coalitiebreuk is echter een voldongen feit. Een politiek feit. En omdat het college in een politieke omgeving zit moet het zich voegen in de ontstane realiteit. Er komt vanwege politieke omstandigheden een einde aan de samenwerking en niet, absoluut niet, vanwege de persoonlijke verhoudingen. Het is aan de partijen in de raad om nu vervolgstappen te nemen. Het is in het belang van de gemeenteraad én vooral van onze inwoners dat die stappen zo snel mogelijk worden gezet.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.