De crisis duurt voort (27-03-2020)

Burgemeester Fred Veenstra

Natuurlijk gaat het gewone werk ook door. Dus wordt er gewerkt aan het jaarverslag over 2019. En dus nemen we in de collegevergadering besluiten over bestemmingsplanwijzigingen en zaken als de Regionale Energie Strategie. Bouwplannen moeten immers verder en we moeten voldoen aan de doelen van het klimaatakkoord. Maar vrijwel alle aandacht van de wethouders en mijzelf gaat uit naar de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Die gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar.

Er zijn de praktische zaken. Vergaderingen blijken prima digitaal te kunnen worden gehouden. Ook voor allerlei gesprekken hoeven we niet meer bij elkaar te komen. FaceTime kent voor de meesten van ons geen geheimen meer. Daar kunnen we later ons voordeel mee doen. Volgende week hebben we voor het eerst een digitale gemeenteraadsvergadering. De fracties overleggen al op deze manier en uit een proef blijkt dat we de vergadering uit kunnen zenden. Want een raadsvergadering moet wel openbaar zijn en dus voor iedereen te volgen.

Maar er zijn vooral de gevolgen in de samenleving en voor de economie. Het aantal besmettingen neemt fors toe en helaas overlijden er mensen nadat ze besmet raakten. Er worden nieuwe maatregelen genomen. Afstand houden, niet in groepjes bij elkaar. Geen evenementen, sanitaire units op campings en jachthavens gaan dicht, enzovoort. Alles om nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. En al die regels hebben enorme gevolgen. De horeca was al dicht, deze week moesten kappers hun zaken sluiten, en zijn er strenge regels voor supermarkten gekomen. Veel andere ondernemers kiezen ervoor hun winkel te sluiten of alleen op afspraak open te gaan. En nu dus ook beperkingen voor de recreatiesector. Dat is een klap voor de economie.

Gelukkig is er een steunpakket van het Rijk en heeft ook onze gemeente een aantal maatregelen genomen die ondernemers helpen, maar toch. In gesprekken die ik deze week met een aantal ondernemers had merk ik de grote zorgen die er zijn. Sommige ondernemers bedenken creatieve oplossingen en proberen zo het bedrijf aan de gang te houden. Ik hoop dat het zo lukt deze periode door te komen. Ook veel evenementen gaan niet door. In de periode tot 1 juni mag het al niet, maar ook voor de zomermaanden worden nu al evenementen afgeblazen. Dat is ontzettend jammer, maar ik snap het wel. De meeste evenementen zijn afhankelijk van sponsoring door de lokale middenstand. In deze moeilijke tijd wil men daar nu niet om vragen.

Als leden van het college van BenW hebben we de afspraak gemaakt dat we contact blijven houden met zoveel mogelijk verenigingen, organisaties en bedrijven in de gemeente. Om te vragen hoe het gaat, om ze een hart onder de riem te steken en om zo mogelijk te helpen met problemen die men heeft of mensen met elkaar in contact te brengen. Daar komen ook weer nieuwe ideeën uit voort. Voorlezen op scholen lukt nu even niet. Maar ook dat blijkt digitaal goed te lukken. En samen met mensen van De Kear en de politie mocht ik meewerken aan een filmpje voor onze jeugd. Prima initiatieven. Zo blijven we de komende weken toch verbonden met elkaar.

 Weblog burgemeester Fred Veenstra.