De laatste blog van 2018 (21-12-2018)

Dit item is verlopen op 21-12-2019.
Afbeelding afscheid Janny Schouwerwou

In een bijlage van de Leeuwarder Courant stond laatst een column met als titel De kracht van het verhaal. Volgens de schrijver hebben religie, politiek en marketing één ding gemeen: in de kern gaat het steeds over het vertellen van goede verhalen. Ik heb de column bewaard. Wie weet zou ik er ooit nog iets mee kunnen. Deze week moest ik aan die column denken toen ik las dat de kerken in Nederland per dag 267 leden verliezen. Blijkbaar vinden velen dat daar het goede verhaal niet meer te horen is. En wat foeteren we niet op heel veel reclamecampagnes. We twijfelen voortdurend aan de werking van de vrije markt. Of we via marketing de goede verhalen horen? Dan blijft de politiek dus over. Maar vertellen politici dan wel de juiste verhalen? Ook daar wordt vaak aan getwijfeld.

We namen in De Fryske Marren in de afgelopen dagen afscheid van Janny Schouwerwou. Als wethouder gaf ze ruim acht jaar haar beste krachten aan de gemeente en aan onze lokale gemeenschap. Helaas moet ze om gezondheidsredenen stoppen met haar werk. Maar goede verhalen vertellen kon ze. En ik hoop dat ze dat blijft doen. Ik heb zelden een gemeentebestuurder meegemaakt die in de gemeenteraad of voor een groep mensen zo overtuigend kon spreken als Janny. Het kan dus wel, politici die goede verhalen vertellen.

En er zijn ook in de marketing en binnen religieuze stromingen mensen die dat kunnen. Misschien ligt het wel aan de luisteraars dat het goede verhaal niet overkomt. Individualisten als we zijn varen we liever onze eigen koers dan te luisteren naar een ander.

De laatste weken van het jaar zijn weken van terugkijken en bespiegelingen. Hoe hebben we het in het voorbije jaar gedaan en wat moet er volgend jaar beter. Het kerstverhaal biedt voor de één inspiratie, en voor de ander is dat het feit dat de dagen weer langer en dus lichter worden. Een nieuwe start maken.

In onze gemeentepolitiek maken we volgend jaar een nieuwe start door anders te gaan vergaderen. We gaan Petearen houden. Niet langer burgers laten inspreken bij formele commissievergaderingen, maar gewoon het gesprek met elkaar voeren over onderwerpen waarover een besluit moet vallen. En nu we na enkele wisselingen weer een nieuw college van burgemeester en wethouders hebben gaan we ook daar een nieuwe start maken. Niet alleen de hei op om elkaar beter te leren kennen, maar ook afspraken maken over de onderwerpen die we de komende tijd, samen met inwoners en de gemeenteraad gaan oppakken. Dat gaan we beschrijven in een collegeprogramma. Er is veel te doen. We moeten een goede combinatie vinden tussen noodzakelijke bezuinigingen en gewenste ontwikkelingen.

Maar eerst een aantal dagen van betrekkelijke rust. Ik wens iedereen goede kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe. Op 2 januari (vanaf 19.30 uur) is de nieuwjaarsbijeenkomst van De Fryske Marren. Zullen we elkaar daar een goed 2019 wensen?

Weblog burgemeester Fred Veenstra.