Dorpencarrousel (23-11-2018)

Dit item is verlopen op 23-11-2019.
Afbeelding fruitbomen

Voor de tweede keer in het bestaan van onze gemeente was er deze week een dorpencarrousel. Een mooie naam voor een mooi evenement. Tijdens de dorpencarrousel ontmoeten vertegenwoordigers van al onze dorpen elkaar, wisselen ze ervaringen uit en presenteren ze verschillende projecten. En er is gelegenheid om kennis te maken met organisaties die iets te bieden hebben aan de dorpen. Natuurlijk zijn ook leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren aanwezig.

Wat mij betreft was het ook deze tweede keer een geslaagd evenement. Een volle zaal. Veel goede voorbeelden van projecten die dorpen voor elkaar krijgen. Wie even een rondje langs de kraampjes heeft gelopen moet onder de indruk zijn gekomen van al die initiatieven. De Piterstún, uit Lemmer was er, het fruitbomenproject uit Goingarijp, de activiteiten die ’s zomers voor en door de jeugd in Lemmer worden georganiseerd, en vele andere projecten in Oosterzee, Wijckel, Terkaple en andere dorpen. Wat zit er een creativiteit en organiserend vermogen in onze dorpen (en stad). En wat komen er veel dingen van de grond met een beetje hulp van de onvolprezen dorpencoördinatoren van de gemeente. De dorpencarrousel was voor mij ook weer een mooie gelegenheid om in korte tijd verschillende gesprekken te voeren, nieuwe mensen te leren kennen en kennis te maken met het werk van enkele organisaties. Daar doe ik mijn voordeel weer mee.

Bijzonder aan deze bijeenkomst was dat we aan het begin hebben mogen luisteren naar het verhaal van Anke Siegers. Zij helpt overheden en inwoners bij het zoeken van nieuwe manieren om samen tot besluitvorming te komen. Overheden, dus ook onze gemeente, maken vaak met de beste bedoelingen allerlei plannen. Daar wordt dan door de gemeenteraad een besluit over genomen en vervolgens wordt het uitgevoerd. Zo heeft het jaren gewerkt. En meestal ging het heel goed. Maar de tijden veranderen. En overal, bij grote onderwerpen, maar ook bij kleine zaken, zie je dat deze manier van werken begint te schuren. Ondanks de goede intenties van de overheid is er weerstand tegen plannen. De vraag is hoe je dat kunt veranderen. Hoe organiseer je dat plannen zo worden gemaakt dat er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen gemeente en inwoners. Dat is voor alle betrokkenen een lastig proces. Maar het is wel nodig om in onze veranderende tijden invulling te geven aan nieuwe verhoudingen tussen inwoners en overheid.

We zien en voelen allemaal die verandering. En we merken ook een zekere hulpeloosheid bij het zoeken naar een oplossing. Anke Siegers heeft ons geïnspireerd bij dit nadenken. En omdat niet alleen de mensen van de gemeente bij de dorpen carrousel waren, maar vooral ook veel mensen van de dorpsbelangen, is het zaadje van de “samensturing” in de hele gemeente geplant. We moeten dat zaadje nu rustig laten groeien en zorgen dat er iets moois uit ontstaat.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.