Een bijzondere avond (04-09-2020)

illustratiebeeld

De gemeenteraad vergaderde deze week. Op zich natuurlijk niet ongewoon, want de raad komt regelmatig bij elkaar. Maar toch was het woensdagavond een bijzondere vergadering. Voor het eerst in een half jaar kwamen we weer bij elkaar op de plek die daarvoor is bedoeld: de raadzaal in gemeentehuis Herema State. Zes maanden hebben we digitaal vergaderd. We maakten net als bijna alle gemeenten gebruik van een tijdelijke wet die het mogelijk maakt om ook op een digitale manier besluiten te nemen.

Daar moest veel voor worden geregeld. Hoe zorg je dat raadsleden vanuit huis digitaal met elkaar kunnen praten, hoe zorg je dat dit ook nog voor iedereen die het wil zien is te volgen en hoe zorg je ervoor dat een digitaal overleg op een ordelijke wijze verloopt en er ook op het juiste moment besluiten worden genomen. Een heel gedoe, maar we hebben het redelijk in de vingers gekregen.

Maar toch mis je iets als je elkaar alleen via het scherm van een computer of tablet ziet. Elkaar even in de ogen kijken of een kort overleg om iets af te stemmen is lastig. En daarom was er de behoefte om weer ‘gewoon’ te vergaderen. Ook daar moest veel voor worden geregeld. Eén tafeltje per persoon in plaats van het normale meubilair, looproutes, een aparte in- en uitgang en nog veel meer. Een flink aantal mensen is bezig geweest om het allemaal voor te bereiden en tijdens de avond in goede banen te leiden. En deze eerste keer verliep eigenlijk best goed.

Net als overal merkten we dat de 1,5 meter regel nog niet voor iedereen een automatisme is geworden en dat mondkapjes nog niet in ieders systeem zitten, ook niet in het mijne, maar met de ervaring van nu gaat dat over twee weken ongetwijfeld helemaal goed. Het mooie was dat er weer kon worden gedebatteerd en er over en weer kon worden ingespeeld op wat er in de zaal gebeurde. En aan het eind van de vergadering zijn de nodige besluiten genomen.

Deze eerste fysieke vergadering kwam om een andere reden precies op het goede moment. We konden aandacht besteden aan een uniek feit. Voor Rinze Visser, fractievoorzitter van de NCPN, was het op 1 september precies 50 jaar geleden dat hij werd geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Lemsterland. Het komt maar zelden voor dat iemand zo lang politiek actief is. Voor zover we kunnen nagaan is hij op dit moment ook het langstzittende gemeenteraadslid in ons land. Heel bijzonder dus en alle reden om hem even in het zonnetje te zetten.

Wanneer je zo lang politiek actief bent en inmiddels aan je dertiende raadsperiode bezig bent, dan ken je het klappen van de zweep. En Rinze Visser beheerst het politieke spel als geen ander. Soms gooit hij een steen in de vijver en soms weet hij precies op het juiste moment de angel uit een discussie te halen. Natuurlijk is niet iedereen het eens met de politieke visie van de NCPN, maar heel veel raadsleden en bestuurders hebben in die afgelopen decennia bij hem de kunst af kunnen kijken.

Namens raad en college mocht ik Rinze feliciteren met dit jubileum en hem ook namens de Commissaris van de Koning een felicitatiebrief overhandigen. Ik hoop dat hij nog een tijd als nestor van onze raad mag blijven functioneren.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.