Een interessante week (22-11-2019)

Afbeelding Woudagemaal

Deze week een blog die minder reacties zal oproepen dan de vorige. Ik schrijf dit stukje in het Woudagemaal in Lemmer. Het is iedere keer weer een belevenis om in dit prachtige gebouw op deze mooi plek te mogen zijn. Volgend jaar wordt het 100-jarig bestaan van het gemaal gevierd, daar kijk ik nu al naar uit. Maar ik ben nu in het gemaal voor twee vergaderingen.

Eerst het Fries bestuurlijk overleg. Sinds enige tijd komen de Commissaris van de Koning, de dijkgraaf van het Wetterskip, de burgemeester van Leeuwarden en de voorzitter van de Ver. Friese Gemeenten regelmatig bijeen om zich te laten informeren over de samenwerking die er is tussen de overheden in onze provincie en te bespreken of het op een aantal concrete onderwerpen niet beter kan. Er is immers steeds meer sprake van samenwerking. Bijvoorbeeld op het terrein van ICT en personeelsbeleid, maar ook inhoudelijk over zaken als de omgevingsvisie. Een concrete uitwerking van het overleg is de Friese bestuurdersdag, die in oktober voor de tweede keer werd gehouden. Een dag waarin politici en bestuurders elkaar ontmoeten, nieuwe inzichten aangereikt krijgen door deskundigen en elkaar inspireren met goede voorbeelden.

Het tweede overleg is in grotere kring. Samen met een aantal andere Friese bestuurders ontvangen we een delegatie uit Zeeland en een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeeland en Fryslân liggen ver uit elkaar en zijn dus geen natuurlijke samenwerkingspartners. Maar we zitten wel met een aantal vergelijkbare vraagstukken. Die gaan onder andere over de spreiding van het onderwijs op het platteland, over woningbouw of over ons landschap. Het is goed om ieders oplossingen met elkaar te vergelijken en ervan te leren. En mooi dat het ministerie dit als een interessant experiment ziet.

Ook de eerdere dagen van de week stonden in het teken van allerlei vergaderingen en overleggen. Interessant en relevant. Op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Variërend van de wekelijkse collegevergadering in Joure tot een bijeenkomst van de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Van het driehoeksoverleg, samen met de burgemeester van Súdwest-Fryslân, met teamchef van politie en de officier van justitie in ons eigen gemeentehuis tot een Fries bestuurlijk overleg over Veilig Thuis in Leeuwarden. En er was een bestuursvergadering van de Vereniging Friese Gemeenten, deze keer in Sneek. En of het nu over misdaadcijfers, kindermishandeling, gemeentelijke belastingen, woningbouw of onze lokale democratie gaat, al die overleggen zijn gericht op het oplossen van problemen en het verbeteren van samenwerking tussen partijen. Dat is het mooie van het vak van gemeentebestuurders. Je mag voortdurend proberen een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

In al die overleggen gebeurt dat vaak op een heel abstract niveau; hoe kunnen we het overleg met de regering voeren om extra politie op straat te krijgen of hoe zorgen we dat er meer geld komt om kindermishandeling te bestrijden. In de praktijk er omheen worden die abstracte zaken vaak heel concreet. En daar ben je dan als burgemeester ook iedere dag mee bezig. Of het nu een huisverbod is of overlast in een wijk, de voorbereiding van oud en nieuw of ontwikkelingen bij de brandweer, de resultaten van al die overleggen kan ik vaak direct in de praktijk brengen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.