Een nieuwe manier van vergaderen (01-02-2019)

Dit item is verlopen op 01-02-2020.
Fred Veenstra

Op 16 januari zijn we in De Fryske Marren begonnen met onze nieuwe manier van vergaderen. Eerst het Petear, waarin de leden van de gemeenteraad in gesprek gaan met burgers en organisaties. En twee weken later het Debat en Beslút waarin de gemeenteraad debatteert en vervolgens een besluit neemt over de verschillende agendapunten. Hoewel we het idee hadden dat met dit model voortborduren op wat er in andere gemeenten al gebeurt, was het eerste Petear blijkbaar toch zo bijzonder dat er in het blad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een artikel aan is gewijd. Deze week vond het eerste Debat en Beslút plaats.

Het gaat nu iets anders dan in de raadsvergaderingen die we tot nu toe hadden. Iemand die het woord wil voeren spreekt nu vanachter het spreekgestoelte. En wie een interruptie  wil plegen doet dat vanachter één van de drie interruptiemicrofoons. Wie kritiek wil hebben op ons nieuwe vergadersysteem kan zeggen dat het lijkt op Tweede Kamertje-spelen, maar na deze eerste keer durf ik al te zeggen dat we een aantal voordelen van het nieuwe model hebben ontdekt. Er komt meer structuur in het debat. Over een interruptie moet worden nagedacht omdat je eerst naar de microfoon moet lopen. Het is voor het publiek duidelijker wie met wie in debat is. En hoewel de onderwerpen politiek nog niet heel ingewikkeld waren bleek dat er toch gemakkelijk een debat kan ontstaan. Natuurlijk moeten we nog evalueren hoe het gaat, maar ik denk dat alle betrokkenen hun best hebben gedaan om de vergadering tot een goede vergadering te maken.

Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer. De komende weken staan er nieuwe vergaderingen op de agenda. Vergaderingen met ingewikkelde en zelfs emotionele onderwerpen. Kijk alleen maar naar de discussie over de zandwinning in het IJsselmeer. Op 4 februari gaan we erover in Petear. En op 13 februari volgt dan waarschijnlijk het Debat en Beslút. Het is een onderwerp dat veel heeft losgemaakt in onze gemeente en ver daarbuiten. Er liggen heel veel stukken om het voorstel dat moet leiden tot de inrichting van een zandwinlocatie te onderbouwen. En er liggen op zijn minst net zoveel brieven van mensen en organisaties die het een heilloos plan vinden. De gemeenteraad zal er een besluit over moeten nemen. En de gemeenteraad zal er maandag over in gesprek gaan, in petear gaan met een grote groep inwoners en belangenbehartigers. Het is niet alleen een beladen onderwerp, het is ook de eerste echte testcase voor ons nieuwe vergadermodel.

Ik hoop, maar ik verwacht het ook, dat iedereen goed voorbereid aan tafel zit en zich realiseert dat het in ieders belang is om er vooral een goed gesprek van te maken. Dat was immers de doelstelling van ons nieuwe vergadermodel. Een goed gesprek als voorbereiding op een goed en gedragen besluit.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.