Er is veel te doen op veiligheidsterrein (19-10-2018)

Dit item is verlopen op 19-10-2019.
Foto van burgemeester Fred Veenstra

Binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten, is op dit moment veel te doen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Om in eigen huis te blijven; in de raadsvergadering van eind september is een nieuwe APV vastgesteld. Een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Die regelt een heleboel onderwerpen. Veel op het terrein van openbare orde. Dat varieert van regels om onveilige verkeerssituaties te voorkomen tot regels voor de terrassen van de horeca.

Maar ook criminaliteit komt aan de orde. De APV biedt de mogelijkheid om ook bij ons het Digitaal Opkopers Register (DOR) in te voeren. Bepaalde vormen van detailhandel (elektronica, fietsen, edelmetalen) zullen moeten registreren welke (tweedehands) spullen er worden ingekocht en verkocht. Dit om gestolen goederen beter te kunnen achterhalen. De APV heeft ook een artikel dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om in te grijpen bij ernstige woonoverlast als geen enkele andere oplossing werkt. Daar moeten wel uitvoeringsregels voor worden vastgesteld. Daar spreken we nu over met onder andere de politie en de woningcorporaties. Binnenkort worden die regels van kracht. We hadden al regels op het terrein van hennepteelt. Daar komt dus nu het DOR en het woonoverlastbeleid bij. We gaan ook nog aan de slag met het zogenaamd BIBOB-beleid. Op grond van de wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar bestuur mag de gemeente regels vaststellen op grond waarvan bijvoorbeeld horecaondernemers worden beoordeeld voordat een horecavergunning wordt verstrekt. Met al deze nieuwe mogelijkheden hebben we ook in De Fryske Marren de zaken weer up-to-date en kunnen we, als dat nodig is, ingrijpen bij ongewenste situaties.

En begin 2019 staat een nieuw Veiligheidsbeleid op de agenda. Het vorige is alweer enkele jaren oud en moet worden herzien. Het gaat dan om de vraag welke zaken we in onze gemeente het belangrijkste vinden om op te pakken of aan te pakken als we het over veiligheid hebben. Woninginbraak was in 2014 een belangrijk onderwerp. Maar is het dat nu nog? Misschien is overlast in de buurt wel iets dat als een groter probleem wordt ervaren. Inmiddels zijn er al veel gesprekken gevoerd met mensen binnen en buiten de gemeente en ook met veel organisaties die iets van de veiligheid in de gemeente zouden kunnen vinden. Daarnaast wordt ons inwonerspanel ingeschakeld. Alle ongeveer 1500 deelnemers krijgen heel binnenkort een enquête over veiligheid. De resultaten van de enquête en van alle gesprekken zullen als input dienen voor het nieuwe veiligheidsbeleid dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Gemeente en politie werken intensief samen, maar we hebben vooral ook onze inwoners hierbij nodig. Gelukkig doen heel veel mensen mee met de buurt-WhatsApp groepen. En gelukkig zijn er veel mensen die meldingen doen bij de buurtagenten. De buurtagent is een belangrijke schakel in onze veiligheidsketen. Deze week was ik samen met onze politiechef op een landelijke bijeenkomst waar werd gesproken over de manier waarop we de relatie tussen politie, gemeente en de inwoners kunnen versterken. Er kwamen mooie voorbeelden aan de orde waar wij ons voordeel mee kunnen doen. En er was waardering voor de manier waarop we bij ons proberen de buurtagent de spin in het web te laten zijn en andere politieactiviteiten rondom de buurtagent te concentreren zodat de betrokkenheid bij het eigen gebied zo groot mogelijk wordt. Dat idee kunnen we alleen realiseren wanneer er voldoende politiecapaciteit is. De regering meldt weliswaar dat er extra agenten bijkomen, maar er ligt nog een bezuinigingsopdracht uit het verleden die de groei weer grotendeels teniet doet. Dat moeten we zien te voorkomen. Daar gaan we de komende weken over in gesprek. Op noordelijk én landelijk niveau. Wordt vervolgd dus.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.