Gediplomeerden op de tribune en hijgend naar de vakanties (30-06-2017)

cursufoto

Tijdens iedere raadsvergadering is er in onze gemeente een groep Gasten van de Raad. Iedere maand krijgt een aantal inwoners een uitnodiging om de vergadering bij te wonen met daaraan voorafgaand een kort introductieprogramma dat wordt verzorgd door enkele raadsleden en de griffier. En iedere maand is er weer belangstelling voor. Soms zijn er vijf mensen, vorige maand waren het er negentien.

Deze keer was er een bijzondere groep te gast. In de afgelopen weken heeft een grote groep mensen uit onze regio deelgenomen aan de cursus Politiek Actief. Op vijf avonden zijn ze wegwijs gemaakt in de wereld van de lokale politiek en de zesde avond was bedoeld om een raadsvergadering mee te maken. Een mooi initiatief waar ook veel belangstelling voor is. Zoveel zelfs dat we hebben besloten om na de zomer nog met een extra groep te starten.De deelnemers uit onze gemeente waren dus te gast bij de raadsvergadering. En kort voor die vergadering mocht ik hen het certificaat van de cursus uitreiken. En dus hadden we tien gediplomeerde bezoekers op de tribune. Dat is mooi. Wie weet zien we een aantal van hen terug op de lijst van een politieke partij of zelfs als lid van de raad na de verkiezingen van maart 2018.

We hadden deze week onze reguliere raadsvergadering. Op de agenda stonden de vaststelling van het bestemmingsplan voor een groot deel van ons buitengebied en een besluit over aanvullende maatregelen voor mensen met een minimuminkomen. Belangrijke besluiten waarover de hele avond is vergaderd. Ik merk dat zo’n lange avond op dit moment veel van de deelnemers vraagt. Dat ligt ook aan het grote aantal vergaderingen op dit moment. Het is ieder jaar hetzelfde. In de weken voor de zomervakantie is het topdrukte in de gemeentepolitiek. De gewone vergaderingen gaan door. Maar daarnaast moeten er besluiten worden genomen over de jaarrekening en de kadernota. In de jaarrekening en het jaarverslag kijken we terug naar 2016 (wat ging goed en wat kan beter) en in de kadernota kijken we vooruit naar 2018. De gemeenteraad spreekt zich uit over de voorstellen die het college heeft voor het komende jaar. De behandeling van die stukken gaat in etappes. Het college doet een voorstel aan de raad. Daarover mogen in een schriftelijke ronde technische vragen worden gesteld. Vervolgens is er een commissiebehandeling. Die liep vorige week zo uit dat het college alle vragen die toen werden gesteld ook schriftelijk moest beantwoorden. En op 3 en 5 juli vergadert de gemeenteraad in twee termijnen over de stukken om vervolgens besluiten te nemen over jaarrekening en en kadernota.

En tussendoor vergaderen de fracties ook nog over alle stukken om hun standpunt voor te bereiden. En wie weet vindt er achter de schermen nog allerlei informeel overleg plaats, maar daar heb ik natuurlijk geen zicht op. Het komt er dus op aan deze weken. Er wordt grote inzet gevraagd van de raad, het college en alle ambtenaren die voor ondersteuning zorgen. Ik hoop dat we volgende week met een goed gevoel de eindstreep halen. En natuurlijk met goede besluiten. Maar het zou ook goed zijn om eens na te denken over de vraag of het ook beter kan. Dat we op een minder intensieve wijze net zulke goede besluiten nemen.

Deze week sprak een afvaardiging van raad en college met een aantal medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We gaan meedoen aan een Democratisch Testlab. Hoe kunnen we onze eigen manier van werken spiegelen aan goede ervaringen elders en daar dus van leren. De intake was veelbelovend. Ik heb er vertrouwen in dat we een stap vooruit gaan maken. Maar wie weet hebben onze gediplomeerde bezoekers ook nog goede adviezen. Ik ontvang ze graag.

Weblog burgemeester Fred veenstra.