Het kan nog beter (08-03-2019)

Dit item is verlopen op 08-03-2020.
illustratiemisdaadmeter

Het Algemeen Dagblad publiceerde afgelopen weekend de jaarlijkse Misdaadmeter. Hoe scoren de Nederlandse gemeenten als het gaat om veel voorkomende criminaliteit als inbraken, overvallen, mishandelingen en vernielingen. Tot mijn verrassing scoorde onze gemeente als de meest veilige van de provincie. Maar de cijfers liegen niet. Ze zijn lager dan alle andere gemeenten op de Friese vaste wal. Afgezien van de prima plaats in de rangorde is het feit dat we in een relatief veilige gemeente wonen geen verrassing. De misdaadcijfers in De Fryske Marren dalen. En uit een recente inwonerspeiling blijkt dat heel veel inwoners zich ook veilig voelen.

Daar doen gemeente en politie ook hun uiterste best voor. En inwoners ook. Er is een groot aantal buurt whatsapp-groepen actief en ook burgernet heeft veel deelnemers. Binnenkort bespreken we in de gemeenteraad ons herziene veiligheidsbeleid. Dat gaat niet alleen over misdaadbestrijding, maar ook over veilige horeca en veilige evenementen. Toevallig spraken we deze week met de horecaondernemers in de gemeente en er was een bijeenkomst met een grote groep evenementen-organisatoren. Het is goed om met elkaar ervaringen te delen, nieuwe regelgeving te bespreken en vooral het goede gesprek te voeren. Gelukkig is iedereen van goede wil, maar het blijft ingewikkeld om telkens weer een goede balans te vinden tussen feest en economie enerzijds en veiligheid anderzijds. Die balans moeten we wel zoeken. Een onveilig feest of evenement kan immers nooit gezellig zijn. Veiligheid kent veel aspecten. We werken er hard aan om op al die aspecten vooruitgang te boeken. En dan is de goede score in de Misdaadmeter een mooie stimulans om het de komende tijd nog beter te willen doen.

Er zijn meer terreinen waarop het beter kan. Op veel plaatsen wordt op 8 maart aandacht besteed aan het feit dat het Internationale Vrouwendag is. En dit jaar is er ook aandacht voor de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919. In de Fryske Marren hebben we alle vrouwen uitgenodigd die nu of in het verleden in de lokale politiek actie zijn geweest. We gaan in gesprek over de vraag hoe het komt dat er juist minder vrouwen dan een aantal jaren geleden de politiek in gaan. Waar ligt dat aan en hoe kunnen we er iets aan doen. Het kan beter. En het moet beter. Ons huidig democratisch systeem kent immers veel problemen die vragen om een oplossing. Lage opkomst, versnippering, populisme, partijen die steeds minder leden hebben, enzovoort.

Het is alle hens aan dek om een goed antwoord te vinden. Daar hebben we iedereen bij nodig. Dus ook zoveel mogelijk vrouwen. Zolang onze gemeenteraad voor nog geen derde deel uit vrouwen bestaat hebben we de doelstellingen van het algemeen kiesrecht nog niet bereikt. Aandacht voor Internationale Vrouwendag blijft dus nodig.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.