Hoe veilig is het in De Fryske Marren? (19-05-2017)

Dit item is verlopen op 19-05-2018.
Foto burgemeester Fred Veenstra

Het Algemeen Dagblad publiceerde vandaag de jaarlijkse Misdaadmeter. Aan de hand van de  criminaliteitscijfers van de politie worden alle gemeenten op een rij gezet. De Fryske Marren is ten opzichte van vorig jaar gedaald op de ranglijst. De onveiligste gemeente (Amsterdam) staat op de eerste plaats. Vorig jaar stonden wij op de 314e plaats, nu op nummer 289.

Het is dus ogenschijnlijk minder veilig geworden. Die daling is, zo blijkt uit de cijfers van het Algemeen Dagblad, vooral te wijten aan een stijging van het aantal autokraken en autodiefstallen. Werden er in 2015 9 auto’s gestolen, het waren er in 2016 20. En we gingen van 55 naar 80 diefstallen uit auto’s. De cijfers kloppen. Ook in onze gemeente hadden we vorig jaar te maken met “mobiel  banditisme”. Groepen criminelen die door het land trekken om bijvoorbeeld navigatieapparatuur uit bepaalde merken auto’s te stelen. Of gereedschappen uit bedrijfsbusjes. Uit de cijfers tot nu toe voor 2017 blijkt dat deze vorm van criminaliteit al weer flink is gedaald. Ik hoop dat dit zo blijft. Voor het overige zijn de cijfers denk ik niet zo schokkend. Ten aanzien van inbraken, mishandelingen en overvallen zijn ze zelfs positief . Minder inbraken en mishandelingen en helemaal geen overvallen in 2016. Wanneer de trend zich ook in 2017 doorzet dan kunnen we misschien voorzichtig concluderen dat de inzet van gemeente en politie op het terrein van inbraakpreventie en whattsapp-groepen nu zijn vruchten afwerpt.

Politie en gemeentebestuur  werken volgens mij uitstekend samen om onze gemeente zo veilig  mogelijk te houden. Er verscheen deze week ook een onderzoek over het functioneren van de politie. In drie politieteams in ons land, waaronder het team in ons gebied, is onderzocht hoe de agenten, hun leidinggevenden, de burgemeesters en de inwoners denken over het functioneren van de politie. De belangrijkste conclusie is dat er meer rechercheurs moeten komen om de georganiseerde misdaad beter aan te kunnen pakken. En er staat ook in het rapport dat gemeenten zich meer  bewust moeten worden van hun rol bij de aanpak van die criminaliteit. Over de manier waarop de onderzoekers tot hun conclusies komen is nog wel het een en ander op te merken. Collega Hayo Apotheker doet dat vandaag al in de Leeuwarder Courant. Maar op slaan de aanbevelingen de spijker op zijn kop. Ik schreef al eerder dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de gevolgen van ondermijnende criminaliteit. Die blijft echt niet beperkt tot het zuiden van het land. Ik ben daarom blij met de vorderingen die we op dit moment al maken met onder andere ons gemeentelijk drugsbeleid. Samen met de politie zijn we volstrekt duidelijk: misdaad loont niet.