Ingezonden stukken en communicatie, deel 2 (16-06-2017)

Foto burgemeester

Deze blog had over het VNG-congres dat deze week werd gehouden moeten gaan. In Goes kwamen ruim tweeduizend gemeentebestuurders bij elkaar om te vergaderen, te netwerken en te luisteren naar een aantal interessante sprekers. Generaal Van Uhm sprak over leiderschap. Over dienen, over je moreel kompas en over de noodzaak jezelf iedere dag weer te verbeteren. Bestuurskundige Paul ‘t Hart ging in op de waardering (of het gebrek daaraan) dat mensen voor de overheid hebben. De overheid doet veel goed, maar de laatste fout wordt onthouden. Dat vraagt ook een andere houding van bestuurders. Enerzijds moeten ze weerbaarder zijn dan enkele decennia geleden, anderzijds moeten ze meer verbinden, openstaan voor gesprek en vooral ook luisteren. Er is nog veel meer te zeggen over het VNG-congres. Maar dat komt een andere keer misschien terug.

Terwijl ik in Goes was merkte ik dat mijn blog van vorige week tot veel reacties leidde. Ik meldde toen dat ik regelmatig merk dat niet al onze inwoners precies weten wat er gaande is in de gemeente. En dat ik merk dat de lokale media minder mogelijkheden hebben voor achtergrondinformatie. Twee feitelijke constateringen die leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad om “zoiets als een gemeentelijk magazine uit te geven”. In de tekst van het voorstel staat overigens “te denken valt aan een eigen gemeentelijke uitgave”. Daarover zal de gemeenteraad begin juli een besluit nemen. Mijn stukje leidde in ieder geval tot een aantal reacties van uitgevers die graag zaken willen doen. Dat is mooi. Pro-actieve ondernemers die de schouders onder een nieuw initiatief willen zetten, dat past bij de intenties die ik als portefeuillehouder communicatie heb.

In enkele lokale kranten werd een commentaar onder de titel “Een sneer” gepubliceerd. Ik heb mijn blog nog een paar keer gelezen, maar een sneer naar de pers kan ik er niet in vinden. En zo is het ook niet bedoeld. Ik heb slechts de constatering gedaan dat de journalisten van deze kranten niet meer de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld een verslag van commissie- of raadsvergaderingen te schrijven. Dat is jammer. En dat de oorzaak hiervan ligt in de verminderde advertentie-inkomsten is juist. Bedrijven adverteren minder omdat de kranten minder worden gelezen. Dat komt deels omdat er minder nieuws in staat, maar vooral ook omdat steeds minder mensen, vooral de jongere generaties, behoefte hebben om kranten lezen. Nieuws vind je immers ook op internet of andere moderne media. En het klopt ook dat de gemeente geen advertentiepagina meer heeft waardoor de inkomsten van de krant terug zijn gelopen. Bouwaanvragen en officiële mededelingen worden tegenwoordig op andere manieren gepubliceerd, daar is de krant niet meer voor nodig.

Maar het idee wat we hebben gaat veel verder en wil geen vervanger zijn van de huidige lokale pers. We willen ruimte voor achtergronden en uitleg bij gemeentelijk projecten. Voor toelichting op politieke ontwikkelingen. Voor interessante zaken die zich in onze gemeente voordoen. Dat is heel iets anders dan de inhoud van een krant. En het is ook niet de bedoeling om wekelijks met iets te komen. Een eigen uitgave komt via de brievenbus bij alle inwoners binnen. We doen daarmee geen stap terug in de tijd. Want daarnaast gaan we op volle kracht verder met onze social media en internet activiteiten. We hebben digitale nieuwsbrieven over allerlei onderwerpen. Onze Facebookpagina wordt heel veel gelezen. Via twitter zijn we zo actueel mogelijk. En wist u dat De Fryske Marren ook op instagram en LinkedIn actief is?

De nieuwe uitgave, in de vorm van een magazine of misschien ook iets anders, is een aanvulling op alle digitale kanalen die we benutten. En ook een aanvulling, en niet meer dan dat, op het nieuws dat via de krant, de vrije pers, tot ons komt. Er is behoefte aan zo’n gemeentelijke uitgave. Dat bleek uit de inwonerspeiling die we in 2016 hebben gehouden. En dat er bij heel veel mensen ook nog lang behoefte zal blijven aan de lokale en regionale krant is duidelijk. Daar hebben we wat mij betreft geen peiling voor nodig.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.